สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 29 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  29 สิงหาคม 2565

ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อมีการแกว่งตัวตามแต่ละพื้นที่ เนื้องจากมีปริมาณฝนตกในหลายพื้นที่

ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักตัวเริ่มมีสต็อก    ตลาดหลายๆเงียบไม่มีกำลังซื้อ   สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อน    44-45 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบเพิ่มมากขึ้น  ตลาดเริ่มชะลอตัว แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนอยู่ที่  46-47 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมีสต็อก  แนวโน้มราคยืน

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อน   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมีสต็อก     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 50-51  บาท,ไก่เล็ก   55-56 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  50-51 บาท,ไก่เล็ก 55-56 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน     ปริมาณตัวและน้ำหนักมีสต็อกสะสมไม่มี   ตลาดขาดกำลังซื้อ   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง    ราคาอยู่ที่   45-47 บาท

ออก    ราคาอยู่ที่   45-47 บาท

ตก      ราคาอยู่ที่   45-47 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคาปรับสูงขึ้น ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อกลับมา   แนวโน้มราคายืนแข็ง

ใต้บน  50-51 บาท ใต้ล่าง 50-51 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.50 – 4.60  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 3 กันยายน 2565

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 26-2 / 9 ราคาประกาศยืน  ขายจริงราคายืนเท่าพระที่แล้ว  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้นมากจากการเปิดประเทศและคลายล๊อค Covid-19  ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกหนักและน้ำท่วมบางเขตกระทบต่อการบริโภคบ้าง  แต่ภาพรวมปริมาณสุกรยังไม่พอกับความต้องการ     ประกอบกับต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้น  จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้ลดลง ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันหลายพระ  สมาคมฯขอความร่วมมือยืนราคา ที่ 100 บาท  แต่การบริโภคเริ่มทรงตัวจากราคาสุกรขุนและเนื้อสุกรปรับขึ้นมาตลอดในระดับที่สูง   เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น    ฟาร์มจึงพร้อมใจกันยืนราคาขาย

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  ฝนตกและน้ำท่วม  ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 113-115 บาท  น้ำหนัก 95-100 กก. แม่คัดทิ้ง 86-87 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2-4 บาท

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 110-113 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  112-115 กก. แม่คัดทิ้ง 86 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่สะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 108-112 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 84-85 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 110-112 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 84-85บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก พ่อค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาลดลง   คาดว่าพระใหม่ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  108-110 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 84-85 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามัน ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  108-112 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 80-82 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)