สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 5 กันยายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  5 กันยายน 2565

ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อในหลายพื้นที่เริ่มยืนราคา

ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักตัวสต็อก เริ่มลดลง    ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อ   สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืน

เหนือบน :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักตัวสต็อก เริ่มลดลง    ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อ   สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  46-47 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมีสต็อก  แนวโน้มราคยืน

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมีสต็อก     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 50-51  บาท,ไก่เล็ก   55-56 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  50-51 บาท,ไก่เล็ก 55-56 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน ปริมาณตัวและน้ำหนักมีสต็อกสะสมไม่มี   ตลาดขาดกำลังซื้อ เนื้องจากสิ้นส่วนบางตัวราคาอ่อนลง   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง    ราคาอยู่ที่   45-47 บาท

ออก     ราคาอยู่ที่   45-47 บาท

ตก      ราคาอยู่ที่   45-47 บาท

ภาคใต้ :ภาพรวมราคายืน    ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อกลับมา   แนวโน้มราคายืนแข็ง

ใต้บน  50-51 บาท ใต้ล่าง 50-52 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.50 – 4.60  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 10 กันยายน 2565

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 3-9 / 9 ราคาประกาศยืน  ขายจริงราคายืนเท่าพระที่แล้ว  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้นมากจากการเปิดประเทศและคลายล๊อค Covid-19  ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกหนักและน้ำท่วมบางเขตกระทบต่อการบริโภค    บางเขตเริ่มปรับราคาลง 2-3 บาท  แต่ภาพรวมปริมาณสุกรยังไม่พอกับความต้องการ     ประกอบกับต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้น  จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้ลดลง    ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันหลายพระ  สมาคมฯขอความร่วมมือยืนราคา ที่ 100 บาท  แต่การบริโภคเริ่มทรงตัวจากราคาสุกรขุนและเนื้อสุกรปรับขึ้นมาตลอดในระดับที่สูง   เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น    ฟาร์มจึงพร้อมใจกันยืนราคาขาย

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  ฝนตกและน้ำท่วม ไม่มีการส่งออกไปจีน ราคาพระที่ผ่านมา 110 -113 บาท  น้ำหนัก 95-100 กก. แม่คัดทิ้ง 84-85 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  ราคาพระที่ผ่านมา 110-113 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  112-115 กก. แม่คัดทิ้ง 83-84 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่สะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 108-112 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 82-83 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว  ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 110-112 บาท น้ำหนัก 105-108 กก.    แม่คัดทิ้ง 82-83บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาลดลง   คาดว่าพระใหม่ราคายืน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  108-110 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 82-83 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามัน ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับลง 2 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  108-112 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 78-80 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)