สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 26 กันยายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  26 กันยายน 2565

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อภาพรวมยืนอ่อน

ภาพรวม : ตัวไก่และน้ำหนักสะสมมีสต็อก เล็กน้อย   ตลาดชะลอตัว เนื่องจากฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ อีกทั้งเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจ    สัปดาห์หน้าคาดว่า            ราคาไก่เนื้อยืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน    46-47 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบเริ่มมีสต็อก  ตลาดชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัวอยู่ที่  44-45 บาท  มีตัดราคาไก่ส่วนเกินบ้างเล็กน้อย เพื่อระบายสต็อก  ตลาดชะลอตัว  แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมีสต็อก     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 48-50  บาท,ไก่เล็ก   55-56 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  48-50 บาท,ไก่เล็ก 55-56 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาย่อตัวเล็กน้อยแต่ไม่กระทบตลาดมากนัก     ปริมาณตัวและน้ำหนัก มีสต็อกสะสมเล็กน้อยแนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง    ราคาอยู่ที่   44-46 บาท

ออก     ราคาอยู่ที่   45-47 บาท

ตก      ราคาอยู่ที่   43-46 บาท

ภาคใต้ :ภาพรวมราคายยืน ตลาดชะลอตัว   แนวโน้มราคายืน ใต้บน  48-50 บาท ใต้ล่าง 48-50 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.50 – 4.60  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 3 ตุลาคม  2565

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 26/9-2/10 ราคาประกาศยืน    ขายจริงราคาลง 2 บาทจากพระที่แล้ว  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้นมากจากการเปิดประเทศและคลายล๊อค Covid-19  แต่ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกหนักและน้ำท่วมบางเขตกระทบต่อการบริโภค    บางเขตเริ่มปรับราคาลง 1-2 บาท ติดต่อกัน 3 พระ    ประกอบกับต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้น  จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้สะสมเพิ่มขึ้นจากการบริโภคที่ลดลง  สมาคมฯ ขอความร่วมมือยืนราคา ที่ 100 บาท   เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ขายจริง ราคาลง 2 บาท จากพระที่ผ่านมา

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  ฝนตกและน้ำท่วม ไม่มีการส่งออกไปจีน ราคาพระที่ผ่านมา 108 -110 บาท  น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 78-80 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2 บาท

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง ราคาพระที่ผ่านมา 106-108 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 78-80 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังพอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 106-110 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 76-78 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2 บาท

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 110-112 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง   76-78บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการลดลง   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาเพิ่มขึ้น   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับลง 2 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  106-110 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 76-78 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2 บาท  ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามัน  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง  แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับลง 1-2 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  102-108 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 70-72 บาท

 

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)