สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 10 ตุลาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  10 ตุลาคม 2565

ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวมอ่อนเล็กน้อย

ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมมีสต็อก  มีการระบายไก่ออกในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วม   ตลาดชะลอตัว เนื่องจากฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่  สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงที่  44-45 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบเริ่มมีสต็อก  ตลาดชลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  43-44 บาท  มีตัดราคาไก่ส่วนเกินบ้างเล็กน้อย เพื่อระบายสต็อก  ตลาดชะลอตัว  แนวโน้มราคยืน

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมีสต็อก     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 48-50  บาท,ไก่เล็ก   55-56 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  48-50 บาท,ไก่เล็ก 55-56 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาย่อตัวเล็กน้อย    ปริมาณตัวและน้ำหนัก มีสต็อกสะสมเล็กน้อย   ตลาดชะลอตัว  เนื่องจากฝนตก  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง    ราคาอยู่ที่   42-44 บาท

ออก     ราคาอยู่ที่   42-45 บาท

ตก      ราคาอยู่ที่   42-43 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคายืน ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อ กลับมา แนวโน้มราคายืน

ใต้บน  50-52 บาท  ใต้ล่าง 50-52 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.50 – 4.60  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 10 ตุลาคม  2565

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 3-9 / 10 ราคาประกาศยืน    ขายจริงราคาลง 2 บาทจากพระที่แล้ว  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้นมากจากการเปิดประเทศและคลายล๊อค Covid-19  แต่ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกหนักและน้ำท่วมบางเขตกระทบต่อการบริโภค   ประกอบกับต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้น  จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้สะสมเพิ่มขึ้นจากการบริโภคที่ลดลง  สมาคมฯขอความร่วมมือยืนราคา ที่ 100 บาท   เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ขายจริง ราคาลง 2 บาท จากพระที่ผ่านมา

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  ฝนตกและน้ำท่วม ไม่มีการส่งออกไปจีน ราคาพระที่ผ่านมา 106 -108 บาท  น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 78-80 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 1 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   ราคาพระที่ผ่านมา 104-106 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 78-80 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังพอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 104-108 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 76-78 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2 บาท

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2 บาท  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 108-110 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 76-78บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2 บาท

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการลดลง   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาเพิ่มขึ้น   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับลง 2 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  104-108 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 76-78 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2 บาท  ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามัน  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง  แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับลง 1-2 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  100-106 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 70-72 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)