สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 17 ตุลาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  17 ตุลาคม 2565

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อภาพรวมราคาคงตัว

ภาพรวม : ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมมีสต็อก  ตลาดชะลอตัว เนื่องจากฝนตกหนักในหลายๆ พื้นที่  สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงที่  44-45 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบเริ่มมีสต็อก  ตลาดชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  42-43 บาท  มีตัดราคาไก่ส่วนเกินบ้างเล็กน้อย เพื่อระบายสต็อก  ตลาดชะลอตัว  แนวโน้มราคยืน

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมีสต็อก     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน :  ราคา 48-50  บาท,ไก่เล็ก   55-56 บาท

อีสานล่าง : ราคาอยู่ที่  48-50 บาท,ไก่เล็ก 55-56 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาย่อตัวเล็กน้อย    ปริมาณตัวและน้ำหนัก มีสต็อกสะสมเล็กน้อย   ตลาดชะลอตัว  เนื่องจากฝนตก  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง  : ราคาอยู่ที่   42-43 บาท

ออก  : ราคาอยู่ที่   42-45 บาท

ตก : ราคาอยู่ที่   42-43 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคายืน ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อ กลับมา แนวโน้มราคายืน

ใต้บน : 50-52 บาท ใต้ล่าง 50-52 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.50 – 4.60  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 18 ตุลาคม  2565

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 10-17 / 10 ราคาประกาศยืน    ขายจริงราคาลง 2 บาทจากพระที่แล้ว  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้นมากจากการเปิดประเทศและคลายล๊อค Covid-19  แต่ช่วงนี้ปลายฤดูฝน มีฝนตกลดลง   ยกเว้นภาคใต้ยังมีฝนตกชุกและน้ำท่วมบางเขตกระทบต่อการบริโภค   ประกอบกับต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้น  จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้ทรงตัวจากการบริโภคที่ลดลง    แต่เริ่มดีขึ้นจากฝนตกลดลงเข้าสู่ฤดูหนาว มีเทศกาลงานบุญและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น    สมาคมฯขอความร่วมมือยืนราคา ที่ 100 บาท   เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ขายจริง ราคายืนเท่าพระที่ผ่านมา

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 1-2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสมลดลง   จากกำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น   ฝนตกและน้ำท่วมลดลง ไม่มีการส่งออกไปจีน ราคาพระที่ผ่านมา 106 -108 บาท  น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 78-80 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม  ไม่มีการส่งออก    แต่กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น ยังมีบางพื้นที่มีน้ำท่วมอยู่ ราคาพระที่ผ่านมา 102-105 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 78-80 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังพอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 102-106 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 76-78 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2 บาท  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 106-108 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 76-78บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการลดลง   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาเพิ่มขึ้น   คาดว่าพระใหม่ราคายืน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  102-106 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 76-78 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2 บาท  ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลงแนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  98-104 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 70-72 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)