สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  14 พฤศจิกายน 2565

ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวมราคาอ่อนตัว

ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักเริ่มมีสะสม   ตลาดขาดกำลังซื้อ  แต่ปริมาณชิ้นส่วนยังคงมีสต็อก  สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืนอ่อน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อน  43-44 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มมี  ตลาดชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายินอ่อน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  42-43 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มมี   ตลาดขาดกำลังซื้อ  แนวโน้มราคาอ่อน

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาย่อตัวเล็กน้อย   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 46-48  บาท,ไก่เล็ก   53-54 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  46-48 บาท,ไก่เล็ก 53-54 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย    ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมเริ่มมี   ตลาดไม่มีกำลังซื้อ  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

กลาง    ราคาอยู่ที่   43-44 บาท

ออก     ราคาอยู่ที่   43-45 บาท

ตก       ราคาอยู่ที่   41-44 บาท

ภาคใต้ :ภาพรวมราคายืน ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อ กลับมา แนวโน้มราคายืน

ใต้บน  50-52 บาท

ใต้ล่าง 50-52 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.50 – 4.60  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 16-22 / 11 ราคาประกาศยืน    ขายจริงราคายืนอ่อนทุกเขต  บางเขตมีปรับลง 2 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   ตั้งแต่มีการปรับราคาขึ้นช่วงที่ผ่านมา   การบริโภคลดลงจากราคาเนื้อหมูที่แพงขึ้นและมีการเก็บออมเงินเพื่อเข้าสู่การท่องเที่ยวช่วงปลายปีและเทศกาลปีใหม่   บางเขตที่ยังมีหมูเหลือสะสมเริ่มลงราคาขายเพื่อระบายหมูใน stock ออกมา    แต่ต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้น  จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้ทรงตัวจากการบริโภคที่ลดลง    แต่จะเริ่มดีขึ้นจากฝนตกลดลงเข้าสู่ฤดูหนาว มีเทศกาลงานบุญและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  สมาคมฯขอความร่วมมือยืนราคา ที่ 100 บาท   เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ขายจริง พระที่ 23 / 11 ราคาปรับลง 2-4 บาท

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มพอดีขาย   จากกำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น   ไม่มีการส่งออกไปจีน ราคาพระที่ผ่านมา 108 -112 บาท  น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 80-82 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 2 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  บางรายปรับราคาลง 2 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสมอีก    ไม่มีการส่งออก แต่กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น ยังมีบางพื้นที่มีน้ำท่วมอยู่  ราคาพระที่ผ่านมา 104-107 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 82-83 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2-4 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังพอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 108-110 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 4 บาท

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 108-110 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2-4 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามา   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับลง 4 บาท ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  108-110 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับลง 2-4 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 102 -108 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 73-75 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)