สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 5 ธันวาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  5 ธันวาคม 2565

ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวมราคายืน

ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักเมีสะสม   ตลาดชะลอตัว   ปริมาณชิ้นส่วนยังคงมีสต็อก  สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงที่  43-44 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มมี  ตลาดชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน  39-40 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มมี   ตลาดขาดกำลังซื้อ  แนวโน้มราคายืน

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาไก่คงที่   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 48-50  บาท,ไก่เล็ก   54-55 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  48-50 บาท,ไก่เล็ก 54-55 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน    ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมเริ่มมีมากขึ้น   ตลาดไม่มีกำลังซื้อ  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง    ราคาอยู่ที่   41-42 บาท

ออก     ราคาอยู่ที่   42-43 บาท

ตก       ราคาอยู่ที่   41-42 บาท

ภาคใต้ :ภาพรวมราคายืน   ตลาดช อตัวลง   แนวโน้มราคายืน

ใต้บน  50-51 บาทใต้ล่าง 50-51 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.40 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.50 – 4.60  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 1 ธันวาคม 2565

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 23-30 / 11 ราคาประกาศยืน  แต่ขายจริงราคาปรับลง 4  บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   ตั้งแต่มีการปรับราคาขึ้นช่วงที่ผ่านมา   การบริโภคลดลงจากราคาเนื้อหมูที่แพงขึ้นและมีการเก็บออมเงินเพื่อเข้าสู่การท่องเที่ยวช่วงปลายปีและเทศกาลปีใหม่   บางเขตที่ยังมีหมูเหลือสะสมเริ่มลงราคาขายเพื่อระบายหมูใน stock  ฟาร์มเริ่มตกใจ เร่งระบายหมูออกสู่ตลาดมากขึ้น   แต่ต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้น  จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้เพิ่มขึ้นจากการบริโภคที่ลดลงและมีหมูเหลือสะสมตัวเริ่มใหญ่    สมาคมฯขอความร่วมมือยืนราคา ที่ 100 บาท   เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ขายจริง พระที่ 1 / 12 ราคาปรับลง 4-6 บาท

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ลดลงและมีหมูนอกเขตเข้ามาเพิ่มขึ้น   ไม่มีการส่งออกไปจีน ราคาพระที่ผ่านมา 104 -110 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 80-82 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 4-6 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสมอีก    ไม่มีการส่งออก แต่กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น ยังมีบางพื้นที่มีน้ำท่วมอยู่    ราคาพระที่ผ่านมา 100-104 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 82-83 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 4-6 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 104-106 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 4-6 บาท

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2 บาท   จำนวนตัวเริ่มเหลือสะสม   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 106-108 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 4-6 บาท

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามามากขึ้น  คาดว่าพระใหม่ราคาปรับลง 4-6 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  102-106 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4 บาท   ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับลง 4-6  บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ทรงตัวราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 98 -104 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 73-75 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)