สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อ การบริโภคดีขึ้น ปริมาณตัวมีน้อย

ภาพรวม : ปรับราคาขึ้น 2-3 บาท การบริโภคดีขึ้น สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคาไก่เนื้อยืนแข็ง

เหนือบน: สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวไปต่อ เป็น 36-37 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนแข็ง

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านราคาเริ่มปรับตัวขึ้น เป็น 35-36 บาท แนวโน้มราคายืน

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อีสานบน ราคา 42-43 บาท,ไก่เล็ก 46-47 บาท อีสานล่าง ราคา 37-38 บาท ,ไก่เล็ก 41 บาท

กลาง-ออก-ตก:  ภาพรวมโดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น ปริมาณตัวไก่เนื้อลดลง แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนแข็ง 

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้นอยู่ที่ 33-35 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก: สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ 34 บาท ตัว แนวโน้มราคายืนแข็ง

ภาคตะวันตก: สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณตัวมีน้อย ราคาอยู่ที่ 33-34 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนแข็ง

ภาคใต้: ภาพรวมราคาปรับขึ้น 2-3 บาท ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อมากขึ้น ปริมาณไก่ลดลง แนวโน้มราคายืน ใต้บน 44-45 บาท ใต้ล่าง 45-46 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 23 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.40 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :  ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีปรับราคาลงมา ที่ 3.40 บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 13 มิถุนายน 2563

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 5-12 /6 ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศทิศทางที่ดีขึ้น  ราคาปรับขึ้น 1-2 บาท   จากภาวะโรค COVID -19 เริ่มคลี่คลาย  ภาคการจ้างงานเริ่มดีขึ้น บริษัทเริ่มเปิดให้ทำงาน ร้านค้าและกิจการต่างๆ  ตลาดนัด  ทำให้ยอดขายสุกรภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆๆ   การส่งออกเขมร  3,900 ตัว/วันลดลงจากพระที่แล้ว   คาดว่าการส่งออกทรงตัวในจำนวนที่มากพอควร  และมีโอกาสส่งออกเพิ่มขึ้นอีก ส่งผลให้ฟาร์มเริ่มมั่นใจทั้งการบริโภคภายในและการส่งออก  จากที่จะมีการปลดล๊อคระยะที่ 4 ของรัฐบาล  บางเขตที่ราคายังต่ำอยู่จะผลักดันราคาสุกรขึ้นในพระหน้า 13/6 อีก 2 บาท

เหนือ :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มทรงตัว น.น.เริ่มเล็ก  กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น  แรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้นแต่ต้องการสุกร น.น.มากกว่า 120 ก.ก.   ราคาพระที่ผ่านมา 69-75 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 42-44 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 1-2 บาท

อีสาน :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว    แรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 68-73 บาท น้ำหนัก 105-112 กก. แม่คัดทิ้ง 42-44 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาปรับขึ้น 1-2บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น   มีแรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 68-72 น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาปรับขึ้น 2 บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท  จำนวนตัวและ น.น. เริ่มลดลง   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่   จากการส่งออกเขมรเริ่มส่งออกได้มากขึ้นเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มแข็งตัวขึ้น  พระใหม่ปรับราคาขึ้น 2 บาท ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 69-72บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40  บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อช่วยผู้บริโภคจากโรค Covid-19  การบริโภคในพื้นที่ดีขึ้นช่วงปลายพระ   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกทรงตัวเท่าพระที่แล้ว     แต่พระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มดีขึ้นการส่งออกมีความชัดเจน ฟาร์มปรับราคาขึ้น 2 บาท ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 68-72 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น2บาท   แต่ปริมาณตัวยังมาก    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยว  แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับเพิ่มขึ้น 1-2 บาท  เนื่องจากราคายังต่ำอยู่  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 65-72 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  35-38 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)