สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์วันที่ 19 ธันวาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  19 ธันวาคม 2565

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อภาพรวมราคายืน

ภาพรวม : ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักเมีสะสม   ตลาดยังคงชะลอตัว   ปริมาณชิ้นส่วนยังคงมีสต็อก  สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนเล็กน้อย 40-42 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มมี  ตลาดชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน  39-40 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มมี   ตลาดขาดกำลังซื้อ  แนวโน้มราคายืน

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาไก่ปับตัวสูงขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน : ราคา 50-52  บาท,ไก่เล็ก   56-58 บาท

อีสานล่าง : ราคาอยู่ที่  50-52 บาท,ไก่เล็ก 54-56 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน   ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมเริ่มมีมากขึ้น   ตลาดไม่มีกำลังซื้อ  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง :   ราคาอยู่ที่   40-42 บาท

ออก  :   ราคาอยู่ที่   40-41 บาท

ตก  :     ราคาอยู่ที่   41-42 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคายืน   ตลาดชะลอตัวลง   แนวโน้มราคายืน

ใต้บน : 50-51 บาท

ใต้ล่าง : 50-51 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.40 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.50 – 4.60  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 16 ธันวาคม 2565

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 8-15 / 12 ราคาประกาศยืน  แต่ขายจริงราคาปรับลง 4 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   ตั้งแต่มีการปรับราคาขึ้นช่วงที่ผ่านมา การบริโภคลดลงจากราคาเนื้อหมูที่แพงขึ้นและมีการเก็บออมเงินเพื่อเข้าสู่การท่องเที่ยวช่วงปลายปีและเทศกาลปีใหม่   บางเขตที่ยังมีหมูเหลือสะสมเริ่มลงราคาขายเพื่อระบายหมูใน stock  ฟาร์มเริ่มตกใจ เร่งระบายหมูออกสู่ตลาดมากขึ้น   แต่ต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้น  จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้เพิ่มขึ้นจากการบริโภคที่ลดลงและมีหมูเหลือสะสมตัวเริ่มใหญ่    สมาคมฯขอความร่วมมือยืนราคา ที่ 100 บาท   เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ขายจริง พระที่ 16 / 12 ราคายืนอ่อน

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-5 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ลดลงและมีหมูนอกเขตเข้ามาเพิ่มขึ้น   ไม่มีการส่งออกไปจีน ราคาพระที่ผ่านมา 94 -101 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 80-82 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 2 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสมอีก    ไม่มีการส่งออก แต่กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น     ราคาพระที่ผ่านมา 92-98 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 82-83 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 94-96 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4 บาท   จำนวนตัวเริ่มเหลือสะสม   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 96-98 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาทรงตัว  คาดว่าพระใหม่ราคายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  94-96 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4 บาท   ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลงแนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ทรงตัวราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 90 -94 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 73-75 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)