สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์วันที่ 2 มกราคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  2 มกราคม  2566

ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวมราคายืนแข็ง

ภาพรวม :ตัวไก่และน้ำหนักสะสมน้อยลง   ตลาดคล่องตัว   ปริมาณชิ้นส่วนยังคงมีสต็อก  สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อราคายืนแข็ง

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับสูงขึ้น 42-43 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมลดลง   การบริโภคเพิ่มสูงขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายินแข็ง

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้น  41-44 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มน้อยลง   ตลาดคล่องตัวมากขึ้น  แนวโน้มราคาแข็ง

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 50-52  บาท,ไก่เล็ก   56-58 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  50-52 บาท,ไก่เล็ก 54-56 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน   ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมเริ่มลดลง   ตลาดมีกำลังซื้อ การบริโภคเพิ่มขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง    ราคาอยู่ที่   40-42 บาท

ออก     ราคาอยู่ที่   41-43 บาท

ตก       ราคาอยู่ที่   41-42 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคายืน  ตลาดมีกำลังซื้อ การบริโภคเพิ่มขึ้นจากภาคกาท่องเที่ยว  แนวโน้มราคายืนแข็ง

ใต้บน  50-52 บาท

ใต้ล่าง 50-52 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.40 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.50 – 4.60  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 14 มกราคม 2566

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 6-13 / 1 ราคาประกาศยืน  ขายจริงราคาปรับขึ้น 2 บาท  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและเทศกาลปีใหม่ บางเขตที่ยังมีหมูเหลือสะสมเริ่มลดลงและช่วง ปลายเดือนนี้เข้าสู่เทศกาลวันตรุษจีนและการจัดงานต่างๆๆการท่องเที่ยวแนวโน้มดีขึ้น     แต่ต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้น  จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้ทรงตัว    แนวโน้มการบริโภคเพิ่มขึ้น  ฟาร์มและ สมาคมฯขอความร่วมมือปรับราคาขึ้น   เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น  พระที่ 14 / 1  ราคายืนอ่อน บางเขตปรับขึ้น 2 บาท

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมลดลง   จากกำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น  ไม่มีการส่งออกไปจีน ราคาพระที่ผ่านมา 96 -103 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 80-82 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น  2 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมลดลง     ไม่มีการส่งออก แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น     ราคาพระที่ผ่านมา  92-100 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 82-83 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 94-98 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   จำนวนตัวเริ่มเหลือสะสมลดลง   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 94-98 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง      80 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาทรงตัว  คาดว่าพระใหม่ราคายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  94-98 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท   ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ทรงตัว ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 90 -96 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 70-73 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)