สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  6 กุมภาพันธ์  2566

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อภาพรวมราคาอ่อน

ภาพรวม : ไก่และน้ำหนักสะสมเริ่มมี   ตลาดไม่คล่อง  กำลังซื้อลดลง ปริมาณชิ้นส่วนเริ่มมีสต็อก   สัปดาห์หน้าคาดว่า   ราคาไก่เนื้อราคายืนอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 39-40 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มมี   การบริโภคลดลง  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาอ่อน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนเล็กน้อย  39-40 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มเพิ่มมากขึ้น   ตลาดชะลอตัว   แนวโน้มราคายืน

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัว   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 50-52  บาท,ไก่เล็ก   53-55 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  49-50 บาท,ไก่เล็ก 53-55 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืนอ่อน   ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมมีตัว   ตลาดขาดกำลังซื้อ แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาอ่อน

กลาง    ราคาอยู่ที่   39-42 บาท

ออก     ราคาอยู่ที่   40-42 บาท

ตก       ราคาอยู่ที่   39-42 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคาอ่อนตัว   ตลาดชะลอตัว   กำลังซื้ออหดลง แนวโน้มราคายืน

ใต้บน  48-50 บาท ใต้ล่าง 48-50 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.40 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.30 – 4.40  บาท/ฟอง

 

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  13 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 5-12 / 2 ราคาประกาศยืน  ขายจริงปรับราคาลง 4-6 บาท  เนื่องจาก หลังเทศกาลตรุษจีนการบริโภคลดลงมาก   ต้นทุนฟาร์มยังสูง จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนเริ่มเหลือสะสมอีก    ปริมาณออกสู่ตลาดช่วงนี้เพิ่มขึ้นหลังเทศกาลตรุษจีน    แต่แนวโน้มการบริโภคลดลง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด  พระที่ 13 / 2  ราคาปรับตัวลดลง 2-4 บาท

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4-6 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   เริ่มส่งออกไปจีน 500 ตัว ราคาพระที่ผ่านมา 86 -94 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 75 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 4 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4-6 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม     ไม่มีการส่งออก แต่กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง     ราคาพระที่ผ่านมา 82-92 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 78 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 4 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 6 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 82-88 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 70 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 4 บาท

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4-6 บาท   จำนวนตัวเริ่มเหลือสะสมลดลง   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 86-90 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 70 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 4 บาท

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 6 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้น    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาเพิ่มขึ้น   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับลง 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  82-88 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 70 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4- 6 บาท   ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับลง 4 บาท  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 -88 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 60-63 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)