สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2566

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อภาพรวมราคาอ่อน

ภาพรวม : ตัวไก่และน้ำหนักสะสมยังคงมี ตลาดไม่คล่อง กำลังซื้อผู้บริโภคยังไม่กลับมา ปริมาณชิ้นส่วนยังคงมีสต็อก สัปดาห์หน้าคาดว่า ราคาไก่เนื้อราคายืนอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 38-39 บาท ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มมี การบริโภคลดลง แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนเล็กน้อย 35-36 บาท ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มเพิ่มมากขึ้น ตลาดชะลอตัว แนวโน้มราคายืน

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทรงตัว ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 49-50 บาท,ไก่เล็ก 53-55 บาท

อีสานล่าง   ราคาอยู่ที่ 49-50 บาท,ไก่เล็ก 52-54 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาอ่อน ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมมีตัว ตลาดขาดกำลังซื้อ แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง :   ราคาอยู่ที่ 37-39 บาท

ออก :   ราคาอยู่ที่ 37-41 บาท

ตก   :ราคาอยู่ที่ 35-39 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคาอ่อนตัว ตลาดยังคงชะลอตัว กำลังซื้อน้อยลง แนวโน้มราคายืน

ใต้บน  40-42 บาท ใต้ล่าง 40-42 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.20 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง) ราคา อยู่ที่ 4.10 – 4.20 บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  6 มีนาคม 2566

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 27-5 / 3 ราคาประกาศยืน ขายจริงราคายืน แต่ราคาที่ขายต่ำอยู่ปรับราคาขึ้น 2-3 บาทมาใกล้เคียงกับราคาปรกติ ต้นทุนฟาร์มยังสูง จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปริมาณสุกรขุนเริ่มเหลือสะสม ปริมาณออกสู่ตลาดช่วงนี้เพิ่มขึ้นหลังเทศกาลตรุษจีน แต่แนวโน้มการบริโภคลดลง เริ่มมีการส่งออกไปชายแดนจีนจะช่วยให้ปริมาณสุกรในประเทศลดลงได้บ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด ที่ผ่านมาราคาสุกรขุนปรับลงอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯและฟาร์ม ประชุมหารือเรื่องราคาขายสุกรขุนอย่างจริงจังสรุปขอความร่ามมือ ภาคบริษัทและฟาร์ม ยืนราคาขายสุกรขุน พระที่ 6/3

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม จากกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ส่งออกไปจีนพระนี้ 350 ตัว ราคาพระที่ผ่านมา 80-88 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 65 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายีน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสมอยู่ ไม่มีการส่งออก แต่กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง ราคาพระที่ผ่านมา 78-86 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว 115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 65 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสม กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา ราคา 76-80 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 60 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน จำนวนตัวเริ่มเหลือสะสมลดลง ไม่มีการส่งออก พระที่ผ่านมา 80-86 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้น พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาลดลง คาดว่าพระใหม่ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 75-80 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แต่ราคาที่ขายต่ำปรับขึ้น 2-3 บาท ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่ เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย ทำให้การท่องเที่ยวลดลงแนวโน้มพระใหม่ราคายืน แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่ ในปริมาณที่ลดลง
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 72 -83 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 50-55 บาท

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)