สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 20 มีนาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566

ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวมราคทรงตัว

ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมเริ่มลดลง   ตลาดเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น  กำลังซื้อผู้บริโภคเริ่มกลับมา ปริมาณชิ้นส่วนยังคงมีสต็อก   สัปดาห์หน้าคาดว่า   ราคาไก่เนื้อราคายืน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคยืนา 37-38 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมยังคงมีตัว   การบริโภคเริ่มฟื้นตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน   35-36 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมพอดีตัว    ตลาดเริ่มดีขึ้น   แนวโน้มราคายืน

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 45-47  บาท,ไก่เล็ก   52-53 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  45-47 บาท,ไก่เล็ก 52-54 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน   ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมเริ่มลดลง   ตลาดเริ่มมียอดสั่งซื้อ แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง    ราคาอยู่ที่   36-38 บาท

ออก     ราคาอยู่ที่   36-38 บาท

ตก       ราคาอยู่ที่   35-37 บาท

ภาคใต้ :ภาพรวมราคาทรงตัว   ตลาดเริ่มดีขึ้น    ปริมาณตัวเกินเริ่มลดลง  แนวโน้มราคายืน

ใต้บน  38-40 บาท

ใต้ล่าง 38-40 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.20 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.90 – 4.00  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  21  มีนาคม 2566

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 14-20 / 3 ราคาประกาศ ขึ้น 4 บาท  ขายจริงราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  แต่ราคาที่ขายต่ำอยู่ปรับราคาขึ้นมาใกล้เคียงกับราคาปรกติ    ต้นทุนฟาร์มยังสูง จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนเริ่มเหลือสะสม    ปริมาณออกสู่ตลาดช่วงนี้เพิ่มขึ้นหลังเทศกาลตรุษจีน    แต่แนวโน้มการบริโภคลดลง  เริ่มมีการส่งออกไปชายแดนจีนจะช่วยให้ปริมาณสุกรในประเทศลดลงได้บ้าง    เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด  ที่ผ่านมาราคาสุกรขุนปรับลงอย่างต่อเนื่อง    สมาคมฯและฟาร์ม  ประชุมหารือเรื่องราคาขายสุกรขุนอย่างจริงจังสรุปขอความร่ามมือ ภาคบริษัทและฟาร์ม ปรับราคาขายสุกรขุนขึ้น 4 บาท  พระที่  21 / 3  แต่พระที่ผ่านมา ปรับขึ้นได้ 2-4 บาท ตลาดไม่ตอบรับการขึ้นราคา  ยอดขายลดลงช่วงกลางพระ

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ส่งออกไปจีนพระนี้  200 ตัว/วัน  ราคาพระที่ผ่านมา 82-89 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 65 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสมอยู่     ไม่มีการส่งออก แต่กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง     ราคาพระที่ผ่านมา 79 -86 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 65 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 3-4 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสม  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 79-84 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 60 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท   จำนวนตัวเริ่มเหลือสะสมลดลง   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 80-86 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 3-4 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้น    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาลดลง   คาดว่าพระใหม่ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  79-84 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืน  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 76 -84 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 50-55 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)