สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 8 พฤษภาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  8 พฤษภาคม 2566

ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวมปรับขึ้น 2-4 บาท

ภาพรวม :สภาพอากาศที่ร้อน และปริมาณลูกไก่ที่ลดน้อลง  ทำให้ปริมาณตัวไก่และน้ำหนัก ลดลง   ไก่โตช้า  สต็อกขาด ในหลายๆพื้นที่  กำลังซื้อผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น ปริมาณชิ้นส่วนราคาปรับสูงขึ้น  สัปดาห์หน้าคาดว่า   ราคาไก่เนื้อราคาแข็ง

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 45-46 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมไม่มี   การบริโภคเพิ่มมากขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา 44-46 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมน้อยลง    กำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มราคาแข็ง

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาแข็ง  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 47-48  บาท,ไก่เล็ก   52-54 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  46-48 บาท,ไก่เล็ก 52-54 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาแข็งขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมน้อยลง   ตลาดมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนแข็ง

กลาง    ราคาอยู่ที่   44-46 บาท

ออก     ราคาอยู่ที่   45-46 บาท

ตก      ราคาอยู่ที่   45-46 บาท

ภาคใต้ :ภาพรวม ราคา ปรับขึ้น 4-6 บาท     ตลาดมีทิศทางที่ดีขึ้น กำลังผู้บริโภคเพิ่มขึ้น    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มขาดจากสต็อก    แนวโน้มราคาแข็ง

ใต้บน 55-56 บาท  ใต้ล่าง 55-56 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.20 – 4.30  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  12 พฤษภาคม 2566

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 4-11/5 ราคาประกาศยืน   ขายจริงราคาลง 2 บาท     ต้นทุนฟาร์มยังสูง จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนยังเหลือสะสม    ปริมาณออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นหลังเทศกาล   แต่แนวโน้มการบริโภคลดลง  เริ่มมีการส่งออกไปชายแดนจีนจะช่วยให้ปริมาณสุกรในประเทศลดลงได้บ้าง    เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด  ที่ผ่านมาราคาสุกรขุนปรับลงอย่างต่อเนื่อง  สมาคมฯและฟาร์ม  ประชุมหารือเรื่องราคาขายสุกรขุนอย่างจริงจังสรุปขอความร่ามมือ ภาคบริษัทและฟาร์ม   ประกาศราคาขายสุกรขุนยืน  พระที่  12 / 5  หลังจากกลุ่มเกษตรกรร่วมกันแสดงออก 9/5 เรื่องหมูเถื่อนลักลอบนำเข้า ทำให้ราคาขายสุกรขุนหน้าฟาร์มลดลงเกษตรกรขาดทุนต่อเนื่อง  เร่งให้ภาครัฐปราบปรามหมูเถื่อน   ทำให้แนวโน้มราคาหมูมีโอกาสยืนแข็งและปรับตัวขึ้นได้

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ส่งออกไปจีนพระนี้  200 ตัว/วัน  ราคาพระที่ผ่านมา 68-76 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ส่งออกไปจีนพระนี้  200 ตัว/วัน  ราคาพระที่ผ่านมา 68-76 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2  บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 66-74 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 42-45 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2 บาท   จำนวนตัวเริ่มเหลือสะสมลดลง   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 66-76 บาท น้ำหนัก 105-108 กก.  แม่คัดทิ้ง 42 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้น    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาลดลง   คาดว่าพระใหม่ราคายืนแข็ง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  66-74 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 42 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2 บาท  ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืนแข็ง  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 64- 78 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 35-37 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)