สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 26 มิถุนายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  26 มิถุนายน 2566

ไก่เนื้อ : ภาพรวมราคาอ่อน

ภาพรวม : กำลังซื้อขอผู้บริโภค และภาคตลาดสด ชะลอตัว  โรงเชือดต่างๆ ลดกำลังเชือด   เพื่อระบายสต็อกของเก่า แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ อ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 43-44 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเพิ่มขึ้น การบริโภคชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาอ่อน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อน อยู่ที่ 41-42 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเริ่มมีสต๊อก    แนวโน้มราคาอ่อน

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัว ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมี     ตลาดไม่มีกำลังซื้อ แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสานบน  : ราคา 47-48  บาท,ไก่เล็ก   52-54 บาท

อีสานล่าง : ราคาอยู่ที่  47-48 บาท,ไก่เล็ก 50-52 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืนอ่อน  ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมเริ่มมีสต็อก   กำลังซื้อลดลง  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาอ่อน

กลาง  ราคาอยู่ที่   43-44 บาท

ออก   ราคาอยู่ที่   43-44 บาท

ตก    ราคาอยู่ที่   40-42 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวม ราคาอ่อน  กำลังผู้บริโภคลดลง    ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มมีสต็อกสะสม    แนวโน้มราคายืนอ่อน

ใต้บน 41-43 บาท ใต้ล่าง 41-43 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.40 – 4.50  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  2 กรกฎาคม 2566

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 25-1 / 6 ราคาประกาศลง 2   ขายจริงราคาปรับลง 4 บาท     ต้นทุนฟาร์มยังสูง จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนยังเหลือสะสม    ปริมาณออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นหลังการผลักดันราคาขึ้นในช่วงที่ผ่านมา   แต่แนวโน้มการบริโภคลดลง  เริ่มมีการส่งออกไปชายแดนจีนจะช่วยให้ปริมาณสุกรในประเทศลดลงได้บ้าง    เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด  ที่ผ่านมาราคาสุกรขุนปรับลงอย่างต่อเนื่อง    สมาคมฯและฟาร์ม  ประชุมหารือเรื่องราคาขายสุกรขุนอย่างจริงจังสรุปขอความร่วมมือ ภาคบริษัทและฟาร์ม    แต่ตลาดยังไม่รับเพราะการบริโภคยังไม่ดีขึ้น  พระที่ 2 / 7 แนวโน้มราคาปรับราคาลง 4 บาท

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ส่งออกไปจีนพระนี้  300 ตัว/วัน  ราคาพระที่ผ่านมา 62 -72 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 50-54 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 4 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสมอยู่     ไม่มีการส่งออก แต่กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง     ราคาพระที่ผ่านมา 62-70 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 54-56 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 4 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 66 -70 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 42-45 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 4 บาท

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4 บาท จำนวนตัวเริ่มเหลือสะสมลดลง   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 66-74 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 42 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 4 บาท

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้น    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาเพิ่มขึ้น  คาดว่าพระใหม่ราคาปรับลง 4 บาท  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  64-70 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 42 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคา ปรับลง 2-4 บาท   ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับลง 4 บาท  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 64 – 76 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 40 บาท

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)