สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 17 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  17 กรกฎาคม 2566

ไก่เนื้อ : ภาพรวมราคาอ่อน

ภาพรวม : กำลังซื้อขอผู้บริโภค และภาคตลาดสด ชะลอตัว   โรงเชือดต่างๆ ลดกำลังเชือด   เพื่อระบายสต็อกของเก่า แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อ อ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 39-40 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมเพิ่มขึ้น การบริโภคชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาอ่อน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน อยู่ที่ 39-40 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมมีสต๊อก    แนวโน้มราคายืน

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมี     ตลาดไม่มีกำลังซื้อ แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสานบน : ราคา 45-46  บาท,ไก่เล็ก   50-52 บาท

อีสานล่าง : ราคาอยู่ที่  45-46 บาท,ไก่เล็ก 50-51 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาอ่อน  ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมเริ่มมีสต็อก   กำลังซื้อลดลง  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาอ่อน

กลาง :  ราคาอยู่ที่   40-41 บาท

ออก  :  ราคาอยู่ที่   40-41 บาท

ตก   :   ราคาอยู่ที่   38-40 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวม ราคาอ่อน     กำลังผู้บริโภคลดลง    ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มมีสต็อกสะสม    แนวโน้มราคายืนอ่อน

ใต้บน 36-38 บาท  ใต้ล่าง 36-38 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 4.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.60 – 4.70  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  25 กรกฎาคม 2566

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 17-24 / 7 ราคาประกาศยืน   ขายจริงราคายืนอ่อน     ต้นทุนฟาร์มยังสูง จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนยังเหลือสะสม    ปริมาณออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นหลังการผลักดันราคาขึ้นในช่วงที่ผ่านมา   แต่แนวโน้มการบริโภคลดลง  เริ่มมีการส่งออกไปชายแดนจีนจะช่วยให้ปริมาณสุกรในประเทศลดลงได้บ้าง    เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด  ที่ผ่านมาราคาสุกรขุนปรับลงอย่างต่อเนื่อง    สมาคมฯและฟาร์ม  ประชุมหารือเรื่องราคาขายสุกรขุนอย่างจริงจังสรุปขอความร่วมมือ ภาคบริษัทและฟาร์ม   ตลาดยังไม่รับเพราะการบริโภคยังไม่ดีขึ้น  แต่ราคาลงมาต่ำกว่าต้นทุนมากฟาร์มขาดทุนติดต่อกันมานาน  ต้องร่วมมือกันยืนราคาให้ได้และตัดสุกรส่วนเกินออกต่างประเทศ  พระที่ 25 / 7 แนวโน้มราคายืนแข็ง เข้าสู่วันหยุดยาวช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม   จากกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ส่งออกไปจีนพระนี้  400 ตัว/วัน  ราคาพระที่ผ่านมา 58 -68 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสมอยู่   เริ่มมีการส่งออกบ้างเล็กน้อย    แต่กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง     ราคาพระที่ผ่านมา 58-66 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 47-50 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 60-66 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 37-40 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   จำนวนตัวเริ่มเหลือสะสมลดลง   เริ่มมีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 62-70 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง   37-40 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกลดลง    พ่อค้ามีความต้องการทรงตัว   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาเพิ่มขึ้น  คาดว่าพระใหม่ราคายืนอ่อน  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  60-66 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 37-40 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและอ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืน  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 60 – 70 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 30-34 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)