สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 29 มิถุนายน 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อ โดยทั่วไปราคาทรงตัว  

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อ ภาพรวมโดยทั่วไปราคาทรงตัว ปริมาณไก่และน้ำหนักปกติ สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคาไก่เนื้อยืน

เหนือบน: สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว อยู่ที่ 37-38 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านราคายืนอยู่ที่ 36-37 บาท แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืนแข็ง อีสานบน ราคา 44-45 บาท,ไก่เล็ก 48-50 บาท  อีสานล่าง ราคา 39-41 บาท ,ไก่เล็ก 43 บาท

กลาง-ออก-ตก:  ภาพรวมโดยทั่วไปราคายืน แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน 

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทรงตัว อยู่ที่ 34-35 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก: สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ 35-36 บาท ตัว แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก: สัปดาห์ที่ผ่าน ราคา อยู่ที่ 34-35 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคใต้:  ภาพรวมที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 1 แนวโน้มราคายืน ใต้บน 46-47 บาท  ใต้ล่าง 46-48 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.40 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีปรับราคาลงมา ที่ 3.50 บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 28 มิถุนายน 2563

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 20-27 /6 ราคาปรับขึ้น 1-2 บาท ยกเว้นเขตตะวันตกที่ยืนราคา ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลงจากฝนตกช่วงบ่ายและค่ำ ตลาดนัดช่วงบ่ายขายไม่คล่อง ทำให้ช่วงปลายพระที่ผ่านมากำลังบริโภคลดลง แต่จากภาวะโรค COVID -19 เริ่มคลี่คลาย การจ้างงานเริ่มดีขึ้น บริษัทเริ่มเปิดให้ทำงาน ร้านค้าและกิจการต่างๆ ตลาดนัด ทำให้การบริโภคลดลงไม่มาก การส่งออกเขมรพระที่แล้วเพิ่มขึ้น จาก 2,100 เป็น 4,100 ตัว/วัน คาดว่าการส่งออกมีโอกาสส่งออกไปเวียดนามเพิ่มขึ้นอีกตามข่าวที่ทราบกัน จากฝนตกมากในช่วงบ่ายและใกล้เปิดเทอมนักเรียน ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การบริโภคลดลง แต่ฟาร์มก็มั่นใจการบริโภคภายในจะลดลงไม่มากและมีข่าวดีจากการส่งออก เขตที่ราคายังต่ำอยู่จะผลักดันราคาสุกรขึ้นในพระนี้ 28/6 อีก 2-4 บาท

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-2 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มทรงตัว น.น.เริ่มเล็ก กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น แรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้นแต่ต้องการสุกร น.น.มากกว่า 120 ก.ก. ราคาพระที่ผ่านมา 76-80 บาท น้ำหนัก 103-108 กก. แม่คัดทิ้ง 43-45 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 1-2 บาท 

อีสาน :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-2 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว แรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 70-76 บาท น้ำหนัก 105-112 กก. แม่คัดทิ้ง 44-46 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 1-2 บาท

กลาง :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 1- 2 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น มีแรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 70-75 น้ำหนัก 103-108 กก. แม่คัดทิ้ง 42-45 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน จำนวนตัวและ น.น. เริ่มลดลง แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่ จากการส่งออกเขมรเริ่มส่งออกได้มากขึ้นเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มแข็งตัวขึ้น พระใหม่ปรับราคาขึ้น 2-4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 71-75บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 42-45 บาท  

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้นจากพระที่แล้วแต่ปลายพระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มลดลงไม่มาก จากการยืนราคามีพ่อค้ามาหาสุกรส่งออกเพิ่มมากขึ้น ฟาร์มจึงผลักดันราคาพระใหม่ขึ้น 2-4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 70-74 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 42-44 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท แต่ปริมาณตัวยังมาก เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยว แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับเพิ่มขึ้น 1-2 บาท เนื่องจากราคายังต่ำอยู่ แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่ ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 66-74 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 36-38 บาท

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)