สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2567

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  24 มิถุนายน 2567

ไก่เนื้อ : ภาพรวมราคายืน

ภาพรวม : ปริมาณตัวและน้ำหนักในหลายๆพื้นที่เริ่มมีตัว เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลง ส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรดีขึ้น ตลาดการบริโภค กำลังซื้อคงที่  อาจมีผลกระทบบ้างในเขตพื้นที่ฝนตกชุบ         สัปดาห์นี้ คาดว่าราคาไก่เนื้อ ยืน

เหนือบน – เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่ 44-45 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกเริ่มมี    จากสภาพอากาศ ที่ลดลง การบริโภคลดลง  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน   ราคาอยู่ที่   45-46  บาท,ไก่เล็ก   50-51 บาท

อีสานล่าง   ราคาอยู่ที่   44-46 บาท,ไก่เล็ก 50-52 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนัก เริ่มมีสต็อก   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง ราคาอยู่ที่   43-44 บาท

ออก  ราคาอยู่ที่   43-45 บาท

ตก   ราคาอยู่ที่   43-44 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวม ราคายืน     ปริมาณตัวและน้ำหนักไม่มี  กำลังซื้อดีขึ้น  แนวโน้มราคายืน

ใต้บน 52-54 บาท

ใต้ล่าง 53-55 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 4.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.50 – 4.60  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  24 มิถุนายน 2567

ภาพรวม  :ราคาประกาศ ขึ้น 2 บาท ขายจริง ราคาขึ้น 2 บาท  ในทุกพื้นที่ กำลังบริโภคทรงตัว   ฝนตกลดลง  แต่ stock สุกรขุนมีสะสม   ผู้ค้ายังต่อรองราคาและ   ลดปริมาณการเชือด  กดดันไม่ให้ปรับราคาขึ้น    มีข่าวการส่งออกเพื่อลดปริมาณหมูเป็น  ถ้าส่งออกได้จริงก็จะช่วยพยุงราคาสุกรไม่ให้ลงราคา

เหนือ : 65-76 บาทต่อกก.

อีสาน :  64-72 บาทต่อกก.

กลาง – ตะวันตก : 66-70 บาทต่อกก.

ตะวันออก : 67-74    บาทต่อกก.

ใต้ : 65-74   บาทต่อกก.

ภาพรวมพระใหม่  29-04/7/67  พระใหม่ สมาคมฯและ ฟาร์ม ร่วมกันประกาศขึ้นราคาขาย 2 บาท    stock หมูสะสมลดลง   ฝนตกลดลง   การส่งออกทาง

จีนเพิ่มขึ้น  เริ่มส่งออกทางเขมรได้เล็กน้อย  คาดว่าพระใหม่นี้  ราคายืนแข็ง  แม่คัดทิ้ง ราคา 30-46 บาทต่อกก.  แนวโน้ม ราคายืน

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)