สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  1 กรกฎาคม  2567

ไก่เนื้อ : ภาพรวมราคาทรงตัว

ภาพรวม : แต่ปริมาณตัวและน้ำหนักในหลายๆพื้นที่เริ่มมีตัว เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลง ส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรดีขึ้น ตลาดการบริโภค

กำลังซื้อคงที่  อาจมีผลกระทบบ้างในเขตพื้นที่ฝนตกชุบ  โดยเฉพาะเขตภาคเหนือและภาคอีสาน       สัปดาห์นี้ คาดว่าราคาไก่เนื้อ ยืน

เหนือบน – เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่ 44-45 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกเริ่มมี    จากสภาพอากาศ ที่ลดลง การบริโภคลดลง แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน :  ราคาอยู่ที่   45-46  บาท,ไก่เล็ก   50-51 บาท

อีสานล่าง : ราคาอยู่ที่   44-46 บาท,ไก่เล็ก 50-52 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนัก เริ่มมีสต็อก   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง  :  ราคาอยู่ที่   43-44 บาท

ออก :    ราคาอยู่ที่   43-45 บาท

ตก  :     ราคาอยู่ที่   43-44 บาท

ภาคใต้ :ภาพรวม ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย     ปริมาณตัวและน้ำหนักพอดี  กำลังซื้อชลอตัว  แนวโน้มราคายืน

ใต้บน : 50-52 บาท

ใต้ล่าง : 51-53 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 4.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.50 – 4.60  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  1 กรกฎาคม 2567

ภาพรวม  :ราคาประกาศ ขึ้น 2 บาท  ในทุกพื้นที่ กำลังบริโภคทรงตัว ราคายืนอ่อน  ภาคเหนือและภาคอีสานฝนเริ่มตกในหลายๆพ้นที่  ผู้ค้ายังต่อรองราคาและลดปริมาณการเชือด  กดดันไม่ให้ปรับราคาขึ้น    มีการส่งออกเพื่อลดปริมาณหมูเป็น

เหนือ : 65-76  บาทต่อกก.

อีสาน :  64-72 บาทต่อกก.

กลาง – ตะวันตก : 66-70  บาทต่อกก.

ตะวันออก : 67-74  บาทต่อกก.

ใต้ : 65-74   บาทต่อกก.

ภาพรวมพระใหม่  05-12/07/67  สมาคมฯและ ฟาร์ม ร่วมกันประกาศขึ้น  2 บาท    ปริมาณ stock หมูสะสมลดลง   การส่งออกทาง  จีนน้อยลงแต่ ทางเขมรเริ่มส่งออกได้เล็กน้อย  คาดว่าพระใหม่นี้  ราคายืนแม่คัดทิ้ง ราคา 30-46 บาทต่อกก.  แนวโน้ม ราคายืน

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)