สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  8 กรกฎาคม  2567

ไก่เนื้อ :ภาพรวมราคาทรงตัว

ภาพรวม :ปริมาณตัวและน้ำหนักในหลายๆพื้นที่เริ่มมีตัว ตลาดการบริโภคชลอตัวลง  และราคา มีอ่อนตัวเล็กน้อยในเขตภาคใต้  แต่ภาพรวมส่วนใหญ่ยังคงยืนราคาสัปดาห์นี้ คาดว่าราคาไก่เนื้อ ยืน

กำลังซื้อคงที่  อาจมีผลกระทบบ้างในเขตพื้นที่ฝนตกชุบ  โดยเฉพาะเขตภาคเหนือและภาคอีสาน       สัปดาห์นี้ คาดว่าราคาไก่เนื้อ ยืน

เหนือบน – เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่ 44-45 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกเริ่มมี    จากสภาพอากาศ ที่ลดลง การบริโภคลดลง  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน

อีสานบน   ราคาอยู่ที่   45-46  บาท,ไก่เล็ก   50-51 บาท

อีสานล่าง   ราคาอยู่ที่   44-46 บาท,ไก่เล็ก 50-52 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนัก เริ่มมีสต็อก   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง  ราคาอยู่ที่   43-44 บาท

ออก    ราคาอยู่ที่   43-45 บาท

ตก     ราคาอยู่ที่   43-44 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวม ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย     ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มมี   กำลังซื้อ ชลอตัว  แนวโน้มราคายืน

ใต้บน 48-50 บาท

ใต้ล่าง 49-51 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 4.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.50 – 4.60  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  8 กรกฎาคม 2567

ภาพรวม  :5-12/7/67   สมาคมฯและ ฟาร์ม ร่วมกันประกาศขึ้นขึ้น  2 บาท  ปริมาณสต็อกยังคงมีสะสม  กำลังบริโภคลดลง  ภาคเหนือและ ภาคอีสานฝนเริ่มตกในหลายๆพื้นที่  ผู้ค้ายังต่อรองราคา     และ   ลดปริมาณการเชือด  กดดันไม่ให้ปรับราคาขึ้น

เหนือ : 65-76    บาทต่อกก.

อีสาน : 64-72    บาทต่อกก.

กลาง – ตะวันตก :66-70    บาทต่อกก.

ตะวันออก :67-74    บาทต่อกก.

ใต้ : 65-74   บาทต่อกก.

พระที่ผ่านมา มีการส่งออกเพื่อลดปริมาณหมูเป็น  แต่มีปริมาณไม่มาก ( จีนเล็กน้อย )   แต่ ทางเขมรไม่มียอดส่งออก  คาดว่าพระใหม่นี้  ราคายืนแม่คัดทิ้ง ราคา 30-46 บาทต่อกก.  แนวโน้ม ราคายืน

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)