สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2563

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อ โดยทั่วไปราคาเริ่มอ่อนตัวลง    

ภาพรวม : ในหลายๆพื้นที่  ปริมาณไก่และน้ำหนักปกติ   สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคาไก่เนื้อ อ่อนตัว

เหนือบน: สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   37-38 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านราคายืนอยู่ที่  36-37 บาท แนวโน้มราคาอ่อน

อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืนอ่อน อีสานบน ราคา 44-45 บาท,ไก่เล็ก 49-50 บาท  อีสานล่าง ราคา 39-41 บาท ,ไก่เล็ก 43 บาท

กลาง-ออก-ตก: ภาพรวมโดยทั่วไปราคายืนอ่อน  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน  

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา อยู่ที่ 34-35 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาปรับลง

ภาคตะวันออก  : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ 35-36 บาท ตัว แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่าน ราคา อยู่ที่ 34-35 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน

ภาคใต้: ภาพรวมที่ผ่านมาราคาเริ่มมีอ่อนตัว    แนวโน้มราคายืนอ่อน ใต้บน 44-45 บาท ใต้ล่าง 46-48 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีปรับราคาลงมา ที่ 3.60  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 5 กรกฎาคม 2563

ภาพรวม :ในช่วงพระที่ผ่านมา 28-4 /7  ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  เขตตะวันตก,ตะวันออก ปรับขึ้น 4 บาทจากราคาที่ต่ำอยู่    ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้นหลังจากภาครัฐปลดล๊อค ระยะที่ 5 , ฝนทิ้งช่วงห่างออกไป ตลาดนัดรอบเย็นขายดีขึ้น  และการส่งออกมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น   การส่งออกเขมรพระที่แล้วเพิ่มขึ้น จาก 4,100 เป็น 5,000 ตัว/วัน    คาดว่าการส่งออกมีโอกาสส่งออกไปเวียดนามเพิ่มขึ้นอีกตามข่าวที่ทราบกัน  ฟาร์มก็มั่นใจการบริโภคภายในดีขึ้นและมีข่าวดีจากการส่งออก  ผู้ซื้อมีความต้องการสุกรขุนเพิ่มขึ้น  ฟาร์มจึงผลักดันราคาขึ้นในพระนี้ 5/7 อีก 2-4 บาท

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลงน.น.เริ่มเล็ก  กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น  แรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้นแต่ต้องการสุกร น.น.มากกว่า 120 ก.ก.แต่ไม่มีสุกรที่น.น.ตามความต้องการ    ราคาพระที่ผ่านมา 79-82 บาท น้ำหนัก 103-108 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 1-2 บาทสุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น    แรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 74-80 บาท น้ำหนัก 105-112 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาปรับขึ้น 1-2บาท

กลาง :  สุกรขุนพระที่ผ่านมา  ราคาปรับขึ้น  2-4  บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น   มีแรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 74-80 น้ำหนัก 103-108 กก. แม่คัดทิ้ง 42-45 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้น  4 บาท  จำนวนตัวและ น.น. เริ่มลดลง   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่   จากการส่งออกเขมรเริ่มส่งออกได้มากขึ้นเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มแข็งตัวขึ้น  พระใหม่ปรับราคาขึ้น 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 75-78บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 42-45  บาท

ตะวันตก ; สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว     แต่ปลายพระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มลดลงไม่มาก   จากการยืนราคามีพ่อค้ามาหาสุกรส่งออกเพิ่มมากขึ้น   ฟาร์มจึงผลักดันราคาพระใหม่ขึ้น  4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 74-76 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 42-45 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   แต่ปริมาณตัวยังมาก    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยว  แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับเพิ่มขึ้น 1-2 บาท  เนื่องจากราคายังต่ำอยู่  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 70-78 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  36-38 บาท ราคาประกาศบางคล้า   79  บาท   (5/07/63)

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)