สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ไก่เนื้อ : ราคาเริ่มอ่อนตัวลง ในหลายๆพื้นที่ 

ภาพรวม : โดยทั่วไป ปริมาณไก่และน้ำหนักปกติ   สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคาไก่เนื้อ ยืนราคา

เหนือบน: สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว 1-2 บาท อยู่ที่   36-37 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านราคาอยู่ที่  36 บาท แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อีสานบน ราคา 44-45 บาท,ไก่เล็ก 49-50 บาท  อีสานล่าง ราคา 39-41 บาท ,ไก่เล็ก 43 บาท

กลาง-ออก-ตก: ภาพรวมโดยทั่วไปราคายืน  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน 

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา อยู่ที่ 34-35 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ 35-36 บาท ตัว แนวโน้มราคายืน 

ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่าน ราคา อยู่ที่ 34-35 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคใต้: ภาพรวมที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว  1-2 บาท  แนวโน้มราคายืนอ่อน ใต้บน 41-42 บาท  ใต้ล่าง 42-44 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีปรับราคาลงมา ที่ 3.70  บาท/ฟองแนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 13 กรกฎาคม 2563

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 5-12 /7  ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  เขตตะวันตก,ตะวันออก และ ใต้ ปรับขึ้น 4 บาทจากราคาที่ต่ำอยู่    ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้นหลังจากภาครัฐปลดล๊อค ระยะที่ 5 , ฝนทิ้งช่วงห่างออกไป ตลาดนัดรอบเย็นขายดีขึ้น  และการส่งออกมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น   การส่งออกเขมรพระที่แล้วลดลง จาก 5,000 เป็น 3,700 ตัว/วัน   แต่ คาดว่าการส่งออกมีโอกาสส่งออกไปเวียดนามเพิ่มขึ้นอีกตามข่าวที่ทราบกัน  ฟาร์มก็มั่นใจการบริโภคภายในดีขึ้นและมีข่าวดีจากการส่งออก  ผู้ซื้อมีความต้องการสุกรขุนเพิ่มขึ้น  ฟาร์มจึงผลักดันราคาขึ้นในพระใหม่นี้ 13 / 7 อีก 1-2 บาท ในเขตที่ยังขายต่ำอยู่  แต่ไม่ให้เกินกว่า 80 บาทเพื่อไม่ทำให้ผู้บริโภคเดือนร้อนจากราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้น

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลงน.น.เริ่มเล็ก  กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น  แรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้นแต่ต้องการสุกร น.น.มากกว่า 120 ก.ก.แต่ไม่มีสุกรที่น.น.ตามความต้องการ    ราคาพระที่ผ่านมา 79-80 บาท น้ำหนัก 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 48-52 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น  แรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 78-80 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 50-55 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืนแข็ง

กลาง :  สุกรขุนพระที่ผ่านมา  ราคาปรับขึ้น  2-4  บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น   มีแรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 78-80 น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืนแข็ง

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้น  4 บาท  จำนวนตัวและ น.น. เริ่มลดลง   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่   จากการส่งออกเขมรเริ่มส่งออกได้มากขึ้นเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มแข็งตัวขึ้น  พระใหม่ปรับราคาขึ้น  2บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 79-80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48  บาท

ตะวันตก ; สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว     แต่ปลายพระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มลดลงไม่มาก   จากการยืนราคามีพ่อค้ามาหาสุกรส่งออกเพิ่มมากขึ้น  ฟาร์มจึงผลักดันราคาพระใหม่ขึ้น 2 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 78-80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   แต่ปริมาณตัวยังมาก    เนื่องจากการบริโภคเริ่มดีขึ้นจากการท่องเที่ยว  แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับเพิ่มขึ้น 1-2 บาท  เนื่องจากราคายังต่ำอยู่  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 74-80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง  40-45 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)