สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว มีอ่อนตัวเล็กน้อย 1-2 บาทในบางพื้นที่  

ภาพรวม : ปริมาณไก่และน้ำหนักปกติ สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคา ไก่เนื้อ ยืนราคา

เหนือบน: สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่ 36-37 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านราคายืนอยู่ที่ 35-36 บาท แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืนอีสานบน ราคา 45-46 บาท,ไก่เล็ก 49-50 บาท อีสานล่าง ราคา 39-41 บาท ,ไก่เล็ก 43 บาท แนงโน้มราคายืน

กลาง-ออก-ตก:  ภาพรวมโดยทั่วไปราคาทรงตัว แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน    

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา อยู่ที่ 34-35 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ 34-35 บาท ตัว แนวโน้มราคายืน 

ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่าน ราคา อยู่ที่ 34-35 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคใต้: ภาพรวมที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว 1-2 บาท แนวโน้มราคายืนอ่อน ใต้บน 39-40 บาท  ใต้ล่าง 40-41 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีปรับราคาลงมา ที่ 3.70 บาท/ฟองแนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 20 กรกฎาคม 2563

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 13-19 /7 ราคาปรับขึ้น 1-2 บาท เขตตะวันตก,ตะวันออก และ ใต้ ปรับขึ้น 2 บาทจากราคาที่ต่ำอยู่ ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้นหลังจากภาครัฐปลดล๊อค ระยะที่ 5 , ฝนทิ้งช่วงห่างออกไป ตลาดนัดรอบเย็นขายดีขึ้น และการส่งออกมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น การส่งออกเขมรพระที่แล้วเพิ่มขึ้น จาก 3,700 เป็น 4,300 ตัว/วัน แต่การส่งออกมีโอกาสส่งออกไปเวียดนามเพิ่มขึ้น ฟาร์มก็มั่นใจการบริโภคภายในดีขึ้นและมีข่าวดีจากการส่งออก ผู้ซื้อมีความต้องการสุกรขุนเพิ่มขึ้น ฟาร์มพร้อมใจกัน ยืนราคาไม่ให้ราคาเกินกว่า 80 บาท เพื่อไม่ทำให้ผู้บริโภคเดือนร้อนจากราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้น

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลงน.น.เริ่มเล็ก กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น แรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้น แต่ต้องการสุกร น.น.มากกว่า 120 ก.ก.แต่ไม่มีสุกรที่น.น.ตามความต้องการ ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 50-55 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคายืนแข็ง ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น แรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 52-55 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

กลาง :  สุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้น 1-2 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น  มีแรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 80 น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้น 1-2 บาท จำนวนตัวและ น.น. เริ่มลดลง แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่ จากการส่งออกเขมรเริ่มส่งออกได้มากขึ้นเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มแข็งตัวขึ้น พระใหม่ราคายืนแข็ง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก เพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว แต่ปลายพระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มลดลงไม่มาก แต่พ่อค้าหาสุกรส่งออกเพิ่มมากขึ้น  พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันยืนราคา ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 1-2 บาท แต่ปริมาณตัวยังมาก เนื่องจากการบริโภคเริ่มดีขึ้นจากการท่องเที่ยว แนวโน้มพระใหม่ราคายืน แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่ ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 76-80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บาท

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)