สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 3 สิงหาคม  2563

ไก่เนื้อ :  สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เนื้อ ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย

ภาพรวม : โดยทั่วไปราคาอ่อนตัวเล็กน้อย 1-2 บาท ปริมาณไก่เริ่มมีสต็อกในหลายๆพื้นที่ สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคา ไก่เนื้อยืนอ่อน

 เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   34-35 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

 เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านราคายืนอยู่ที่  35 บาท แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสานบน ราคา 43-45 บาท,ไก่เล็ก 48-49 บาท อีสานล่าง ราคา 35-37 บาท ,ไก่เล็ก 37-39 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไปราคาอ่อนตัวเล็กน้อย  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน 

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา อยู่ที่ 32-34 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคตะวันออก :  สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ 33-34 บาท  แนวโน้มราคายืนอ่อน

ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่าน ราคา อยู่ที่ 33-34 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว   แนวโน้มราคายืนอ่อน ใต้บน 36-37 บาท ใต้ล่าง 37-38 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีปรับราคาลงมา ที่ 3.70  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 4 สิงหาคม  2563

ภาพรวม :  ในช่วงพระที่ผ่านมา 28-3 /8  ราคายืนทุกเขต   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้นหลังจากภาครัฐปลดล๊อค ระยะที่ 5 และการรับแรงงาน 3 สัญชาติ กลับเข้ามาทำงานหลังสถานะการโรค COVID  -19 ควบคุมได้  ฝนทิ้งช่วงห่างออกไป ตลาดนัดรอบเย็นขายดีขึ้น แต่ปลายพระมีพายุและฝนตกหนัก,น้ำท่วมเขตภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน มีผลกระทบกับการบริโภคเล็กน้อย และการส่งออกเขมรพระที่แล้วทรงตัว  3,400 ตัว/วัน   การส่งออกมีโอกาสส่งออกไปเวียดนามเพิ่มขึ้น   ฟาร์มก็มั่นใจการบริโภคภายในดีขึ้นและมีข่าวดีจากการส่งออก ผู้ซื้อมีความต้องการสุกรขุนเพิ่มขึ้น   พระนี้ 4 / 8  ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาไม่ให้ราคาเกินกว่า 80 บาท   เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือนร้อนจากราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้น  ฟาร์มร่วมกับสมาคมฯและภาครัฐ ร่วมจัดกิจกรรมขายหมูราคา 130 บาท/ก.ก. ช่วยลดภาระผู้บริโภคจากราคาเนื้อหมูแพง

เหนือ :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลง น.น.เริ่มเล็ก กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น แรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้น ต้องการสุกร น.น.มากกว่า 120 ก.ก. แต่ไม่มีสุกรที่น.น.ตามความต้องการ ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

อีสาน :  สุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคายืนแข็ง ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น แรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60-62 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

กลาง :  สุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคายืนแข็ง ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น มีแรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 80 น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคายืนแข็ง จำนวนตัวและ น.น. เริ่มลดลง แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่ จากการส่งออกเขมร เริ่มส่งออกได้มากขึ้น เริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มแข็งตัวขึ้น พระใหม่ราคายืนแข็ง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท

ตะวันตก :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกลดลงจากพระ ที่แล้ว ปลายพระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มลดลงไม่มาก พ่อค้าหาสุกรส่งออกเพิ่มมากขึ้น พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันยืนราคา ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง แต่ปริมาณตัวเริ่มลดลง เนื่องจากการบริโภคเริ่มดีขึ้นจากการท่องเที่ยว  แนวโน้มพระใหม่ราคายืน แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่ ในปริมาณที่ลดลง
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 76-80 บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 50-55 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)