สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2563

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เนื้อ ราคาอ่อนตัว

ภาพรวม :โดยทั่วไปราคาอ่อนตัว มีการตัดราคาน้ำหนักไก่เกินไซด์  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคา ไก่เนื้อยืนอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   32-33 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

 เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านราคาอยู่ ที่  31-34 บาท แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   น้ำหนักไก่สะสมมากขึ้น แนวโน้มราคายืนอ่อนอีสานบน ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 40 บาท อีสานล่าง ราคา 32-35 บาท ,ไก่เล็ก 35-37 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไปราคายืนอ่อน น้ำหนักไก่สะสมมากขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน 

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา อยู่ที่ 30-32 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ 30-32 บาท ตัว แนวโน้มราคายืนอ่อน

ภาคตะวันตก: สัปดาห์ที่ผ่าน ราคา อยู่ที่ 29-31  บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน

ภาคใต้ :ภาพรวมที่ผ่าน  ปริมาณตัวสะสมมากขึ้น   แนวโน้มราคายืนอ่อน ใต้บน 32-34 บาท ใต้ล่าง 33-34 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.90 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.80  บาท/ฟอง

 

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 2 กันยายน 2563

ภาพรวม :  ในช่วงพระที่ผ่านมา 25-1/ 9  ราคายืนทุกเขต   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   (เทศกาลสาทร์จีนไม่มีผลทำให้การบริโภคเพิ่มขึ้นเท่าไร) แต่ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนเต็มที่   มีพายุและฝนตกทุกภาค มีผลกระทบกับการบริโภคมากกว่า    การส่งออกเขมร พระที่แล้วเพิ่มขึ้น 300 ตัว/วัน เป็น  2,800 ตัว/วัน   ส่งออกไปเวียดนามก็ลดลง     ผู้ซื้อยังมีความต้องการสุกรขุนอยู่  ราคาและปริมาณหมูส่งออกลดลงตามฤดูกาลแต่ยังควบคุมได้ในราคาที่สูงอยู่  พระนี้ 2 / 9 ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาอ่อนๆๆไม่ให้ราคาเกินกว่า 80 บาท   เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือนร้อนจากราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้น  ฟาร์มร่วมกับสมาคมฯและภาครัฐ ร่วมจัดกิจกรรมขายหมูราคา 130 บาท/ก.ก.ช่วยลดภาระผู้บริโภคจากราคาเนื้อหมูแพง

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสม น.น.เริ่มใหญ่ขึ้น  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   แรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้นแต่ต้องการสุกร น.น.มากกว่า 120 ก.ก.แต่ไม่มีสุกรที่น.น.ตามความต้องการ    ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 103-105 กก.แม่คัดทิ้ง 60-62 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง    แรงซื้อจากการส่งออกลดลง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 62 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืนอ่อน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   มีแรงซื้อจากการส่งออกลดลง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 80 น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืนอ่อน

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคายืน  จำนวนตัวและ น.น. เริ่มลดลง   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่ยืน   จากการส่งออกเขมรเริ่มส่งออกลดลงเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มทรงตัว  พระใหม่ราคายืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว  แต่ปลายพระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มลดลง     พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันยืนราคาแต่ยืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   แต่ปริมาณตัวเริ่มลดลง    เนื่องจากการบริโภคเริ่มดีขึ้นจากการท่องเที่ยว  แนวโน้มพระใหม่ราคายืน    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลง

ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 76-80 บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง  55-56 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)