สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 28 กันยายน 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 28 กันยายน  2563

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้ออ่อนตัวลง     

 ภาพรวม : ไก่เนื้ออ่อนตัวลง มีบางพื้นที่เริ่มยืนราคา ปริมาณไก่ใหญ่สะสมยังมีตัวอยู่    สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคา ยืนอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมายืนอ่อนตัวลง 1-2 บาท อยู่ที่   28-30 บาท ไก่ใหญ่ตัดระบายออก ที่ 27-28 บาท ปริมาณไก่ใหญ่เหลือเรื่มลดลง แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

 เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านราคายืนอ่อน ไก่น้ำหนักปกติขายที่  30-31 บาท ไก่น้ำหนักเกิน 2.5 กก. ราคา 28-29 บาท ยังคงมีสะสม  แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย   แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสานบน ราคา 31-34 บาท,ไก่เล็ก 34-37 บาท  อีสานล่าง ราคาปรับตัวลง 1-2 บาท การบริโภคลดลง  ไก่ใหญ่ มีปริมาณสะสมค่อนข้างมาก  ราคา 30-33 บาท ,ไก่เล็ก 33-35 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไปราคาอ่อนตัว 1-2 บาท  ไก่น้ำหนักใหญ่ ยังคงมีสะสมมากขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน 

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา อ่อนตัวเล็กน้อย อยู่ที่ 27-28 บาท ไก่ใหญ่ยังคงมี ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืนอ่อน  อยู่ที่ 27-30 บาท ตัว ไก่น้ำหนักใหญ่ ยังคงมีสะสม  แนวโน้มราคาอ่อน

ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เนื้อในพื้นที่มีตัวเหลือมากเกินความต้องการ ราคาทั่วไป อยู่ที่ 27-28  บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่าน ราคาทรงตัว กำลังซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ไก่เกินไซร์เริ่มลดลง แนวโน้มราคายืน ใต้บน 36-37 บาท ใต้ล่าง 36-38 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.70 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :  ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.90  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 25 กันยายน 2563

ภาพรวม :  ในช่วงพระที่ผ่านมา 17-24 / 9  ราคายืนอ่อนทุกเขต   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   จากปัญหาฝนตกทุกภาคช่วงบ่ายและค่ำ   ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ลดลง   ตกงานจากปัญหาโรค COVID -19  เงินช่วยเหลือจากภาครัฐก็หมดแล้ว และสิ้นเดือนนี้หมดเวลาพักชำระหนี้ต้องเตรียมเงินจ่ายหนี้สินที่สิ้นสุดเวลาพักชำระ  ตลาดในประเทศพยายามกดราคาสุกรขุนให้ลง   แต่โชคดี 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการส่งออกสุกรไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่สูง ทำให้จำนวนสุกรมีไม่มากและ น.น.ยังเล็กอยู่  ส่งผลให้ราคาสุกรขุนยังสามารถยืนต่อได้    ฟาร์มต้องร่วมใจกันผลักดันให้มีการส่งออกอย่างต่อเนื่อง และยืนราคาขายสุกรขุนในประเทศให้ได้ ภาพรวมการส่งออกทั้งหมดลดลง 200 ตัว/วัน เป็น  8,500 ตัว/วัน    พระนี้ไม่มีการส่งออกจีน พระใหม่ 25 / 9 ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาอ่อนๆ ที่ 80 บาท  แนวโน้มราคาพระหน้ายืน

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสม น.น.เริ่มใหญ่ขึ้น  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   ไม่มีการส่งออกไปจีน ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 60-61 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

อีสาน :   สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง    แรงซื้อจากการส่งออกลดลง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-110 กก. แม่คัดทิ้ง 62 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืนอ่อน

กลาง :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   มีแรงซื้อจากการส่งออกลดลง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 80 น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืนอ่อน

ตะวันออก :  ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่ยืนอ่อน   จากการส่งออกเขมรเริ่มส่งออกลดลงเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มทรงตัว  พระใหม่ราคายืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท

ตะวันตก :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้นจาก พระที่แล้ว     แต่ปลายพระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มลดลง     พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันยืนราคาแต่ยืนอ่อน  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 58-60 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน     แต่ปริมาณตัวและน.น.เริ่มสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง  แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 76-80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง  55-56 บาท

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)