สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 12 ตุลาคม  2563

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  

ภาพรวม :  ปริมาณไก่ใหญ่สะสมยังมีตัวอยู่  มีการระบายไก่ส่วนเกินออกนอกพื้นที่   กำลังการบริโภคลดลง สัปดาห์หน้าแนวโน้ม ราคายืนอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   29-31 บาท ปริมาณไก่ใหญ่เหลือลดลง  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านราคายังอ่อนตัว อยู่ที่   29-30 บาท ปริมาณไก่และน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น  แนวโน้มราคาอ่อนตัว

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน    แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 33-34 บาท,ไก่เล็ก 38 บาท อีสานล่าง สับดาห์ที่ผ่านมาราอยู่ที่ 29-32 บาท ,ไก่เล็ก 32-34 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ยังคงมีการตัดไก่ส่วนเกิน ปริมาณตัวยังคงมีสะสม   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัว

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา อยู่ที่ 27-29 บาท ไก่ใหญ่ยังคงมี ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัว  อยู่ที่ 25-26 บาท ตัว ไก่ในพื้นที่ยังคงมีการระบายสต็อกส่วนเกิน   แนวโน้มราคาอ่อนตัว

ภาคตะวันตก : ราคาทั่วไป อยู่ที่ 26-28  บาท น้ำหนักออกในพื้นที่ สะสมมากขึ้น กำลังซื้อลดลง แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่าน ราคาอ่อนตัว กำลังซื้อลดลง เนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง ไก่เกินไซร์ปกติ  แนวโน้มราคายืน

ใต้บน 31-32 บาท ใต้ล่าง 33-34 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.70 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :  ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.90  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 10 ตุลาคม 2563

ภาพรวม : นช่วงพระที่ผ่านมา 2-9 / 10  ราคายืนอ่อนทุกเขต   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   จากปัญหาฝนตกทุกภาคทั้งช่วงบ่ายและค่ำ   ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ลดลง   ตกงานจากปัญหาโรค COVID -19  เงินช่วยเหลือจากภาครัฐก็หมดแล้ว และสิ้นเดือนนี้หมดเวลาพักชำระหนี้ต้องเตรียมเงินจ่ายหนี้สินที่สิ้นสุดเวลาพักชำระ  ตลาดในประเทศพยายามกดราคาสุกรขุนให้ลง   แต่โชคดี 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการส่งออกสุกรไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่สูงทำให้จำนวนสุกรมีไม่มากและ น.น.ยังเล็กอยู่  ทำให้ราคาสุกรขุนยังสามารถยืนต่อได้    ฟาร์มต้องร่วมใจกันผลักดันให้มีการส่งออกอย่างต่อเนื่อง และยืนราคาขายสุกรขุนในประเทศให้ได้     พระนี้ราคาส่งออกปรับลง 1-2 บาทเนื่องจากปัญหาพายุฝน,น้ำท่วม ทำให้ปริมาณการส่งออกลดลง    ภาพรวมการส่งออกทั้งหมดลดลง 1,900 ตัว/วัน เป็น  3,600 ตัว/วัน    พระนี้ไม่มีการส่งออกจีน      พระใหม่นี้ 10 / 10 ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาอ่อนๆที่ 80 บาท  แนวโน้มราคาพระหน้ายืนอ่อน

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสม น.น.เริ่มใหญ่ขึ้น  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   ไม่มีการส่งออกไปจีนราคาพระที่ผ่านมา 79-80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 57-58 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง    แรงซื้อจากการส่งออกลดลง  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-110 กก. แม่คัดทิ้ง 60 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืนอ่อน

กลาง :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   มีแรงซื้อจากการส่งออกลดลง  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 80 น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 57 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืนอ่อน

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่ยืนอ่อน   จากการส่งออกเขมรเริ่มส่งออกลดลง ส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มทรงตัว  พระใหม่ราคายืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 57 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว     แต่ปลายพระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มลดลง   พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันยืนราคาแต่ยืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 57 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน     แต่ปริมาณตัวและน.น.เริ่มสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง  แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 76-80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง  53 บาท

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)