สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 26 ตุลาคม  2563

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับราคา 1-2 บาท 

ภาพรวม : ปริมาณไก่ใหญ่สะสมเริ่มลดลง  กำลังการบริโภคเริ่มกลับมา  สัปดาห์หน้าแนวโน้ม ราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับ อยู่ที่   30-32 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับราคาขึ้นบางพื้นที่ อยู่ที่   30-31 บาท แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน    แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคาทรงตัวที่ 33-34 บาท,ไก่เล็ก 38 บาทอีสานล่าง สับดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัวอยู่ที่ 29-32 บาท ,ไก่เล็ก 32-34 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาปรับตัวบางพื้นที่ กำลังซื้อเริ่มกลับมา  ปริมาณตัวยังคงมีสะสม   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน 

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา อยู่ที่ 27-29 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน  อยู่ที่ 26-30 บาท แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก ราคาทั่วไป อยู่ที่ 26-28  บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่าน ราคาปรับ ขึ้น 2 บาท   ไก่เกินไซร์ลดลง  แนวโน้มราคายืนแข็ง ใต้บน 32-34 บาท ใต้ล่าง 33-35 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.90 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.90  บาท/ฟอง

 

 

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  24 ตุลาคม 2563

ภาพรวม :  ในช่วงพระที่ผ่านมา 16-23 / 10  ราคาลง 2-4 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   จากปัญหาฝนตกทุกภาคช่วงบ่ายและค่ำ   ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ลดลง   พ่อค้าตลาดในประเทศพยายามกดราคาสุกรขุนให้ลง    ที่ผ่านมา 2-3  พระการส่งออกต่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง   จากปัญหาพายุและฝนตกน้ำท่วมในเวียดนามและเขมร พระนี้ราคาส่งออกปรับลง  2 บาทเนื่องจากปัญหาพายุฝน,น้ำท่วม ทำให้ปริมาณการส่งออกลดลง    ภาพรวมการส่งออกทั้งหมดลดลง 700 ตัว/วัน เป็น  2,200 ตัว/วัน    พระนี้ไม่มีการส่งออกจีน      พระใหม่ 24 / 10  เทศกาลกินเจจะสิ้นสุดลง  ฝนหยุดตกและเริ่มมีงานเลี้ยงสังสรรค์ตามมา   ฟาร์มพยายามยืนราคา ที่ 76-80  บาท  แต่คงยืนไม่ไหวเนื่องจากราคาส่งออกลดลงเหลือ 73-75 บาท   พ่อค้าตลาดภายในกดราคาลงเนื่องจากฟาร์มไม่มีทางเลือก  แนวโน้มราคาลดลง 2-4 บาทแนวโน้มพระหน้า ยืนอ่อน

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลดลง 1-2 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสม น.น.เริ่มใหญ่ขึ้น  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 73-78 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 55-56 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาลง 1-2 บาท

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เกินความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง    แรงซื้อจากการส่งออกลดลง  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 75-80 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-110 กก. แม่คัดทิ้ง 55-56 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาลง 2-4 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   มีแรงซื้อจากการส่งออกลดลง  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 76-78 น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 52-53บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาลง 2-4 บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่ราคาลดลง   จากเขมรส่งออกลดลงเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มลดลง  พระใหม่ราคาลง 2-4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 75-78 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 52-53 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคา ลง 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว     แต่ปลายพระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มลดลง     พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันยืนราคาแต่พ่อค้าพยายามกดราคาลงมาตลอด  คาดว่าราคาลดลง 2-4 บาท ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 76-78 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 52-53 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท     แต่ปริมาณตัวและน.น.เริ่มสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง  แนวโน้มพระใหม่ราคาลดลง   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 72-78 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง  46-50 บาท

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)