สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน  2563

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา ยืนแข็ง   

ภาพรวม : ปริมาณไก่ใหญ่สะสมเริ่มลดลง  กำลังการบริโภคเริ่มกลับมา  สัปดาห์หน้าแนวโน้ม ราคาแข็ง

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับราคา อยู่ที่   30-32 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับราคาขึ้นบางพื้นที่ อยู่ที่   30-31 บาท แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับบางพื้นที่   แนวโน้มราคาแข็ง อีสานบน ราคาปรับตัวอยู่ที่ 35 บาท,ไก่เล็ก 38 บาท

อีสานล่าง สับดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัวอยู่ที่ 29-32 บาท ,ไก่เล็ก 32-34 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาปรับตัวบางพื้นที่ กำลังซื้อเริ่มกลับมา  ปริมาณตัวยัสะสมเริ่มลดลง   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง 

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา อยู่ที่ 27-29 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนแข็ง

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้น  อยู่ที่ 29-30 บาท แนวโน้มราคายืนแข็ง

ภาคตะวันตก ราคาทั่วไปเริ่มปรับตัว อยู่ที่ 27-29  บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

ภาคใต้ :ภาพรวมที่ผ่าน ราคายืนแข็ง   ไก่เกินไซร์ลดลง  แนวโน้มราคาแข็ง ใต้บน 32-34 บน ใต้ล่าง 33-35 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.90 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.90  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  8 พฤศจิกายน 2563

ภาพรวม :  ในช่วงพระที่ผ่านมา 31-7 / 11  ราคายืนทุกภาค   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้น   จากปัญหาฝนตกและน้ำท่วมที่ลดลง มีงานตามฤดูกาลอากาศเริ่มเย็นเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวเขตภาคเหนือและอีสานการบริโภคเพิ่มขึ้น   แต่ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ยังไม่ดีขึ้นการช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง) รายย่อยเป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง   พระนี้การส่งออกต่างประเทศทรงตัว ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  3,800 ตัว/วัน    พระนี้ไม่มีการส่งออกจีน      พระใหม่ 8 / 11 ฝนหยุดตกและเริ่มมีงานเลี้ยงสังสรรค์มากขึ้น  ฟาร์มต้องพยายามยืนราคา ที่ 72-76  บาทให้ได้   เพราะการส่งออกต่างประเทศทั้งปริมาณและราคา แนวโน้มดีขึ้น    แนวโน้มพระใหม่ยืนแข็ง

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสม น.น.เริ่มใหญ่ขึ้น  แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น   ไม่มีการส่งออกไปจีนราคาพระที่ผ่านมา 72-76 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น    แรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 72-78 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-110 กก. แม่คัดทิ้ง 50-53 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น   มีแรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 72-74 น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืน

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่ราคายืน   จากเขมรที่ส่งออกเริ่มดีขึ้นส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มยืนแข็ง  พระใหม่ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 72-78 บาท น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้นจากพระที่แล้วแต่ปลายพระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มดีขึ้น    การส่งออกดีขึ้น  พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันยืนราคาแต่พ่อค้าพยายามกดราคาลง  คาดว่าพระใหม่ราคายืน  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 72-76 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน     แต่ปริมาณตัวและน.น.เริ่มสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง แนวโน้มพระใหม่ราคายืน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 68-78 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง  42-44 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)