สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  23 พฤศจิกายน  2563

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้น

ภาพรวม :ราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่มีการปรับราคาต่อเนื่อง เนื่องจากเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว อีกทั้งโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ   ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์มีปริมาณไม่มาก  สัปดาห์หน้าแนวโน้ม ราคาแข็ง

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้น อยู่ที่   30-31 บาท กำลังการบริโภคดีขึ้นเนื่องจากเทศกาลท่องเที่ยว  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนแข็ง

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   30-31 บาท  ปริมาณไก่สะสมลดลง ส่งโรงเชือด 28 บาท  แนวโน้มราคาปรับขึ้น

อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับเล็กน้อย   ปริมาณตัวสะสมมีไม่มาก   แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคาปรับยืนที่ 35-36 บาท,ไก่เล็กขยับราคาขึ้นเล็กน้อย  39-40 บาท

อีสานล่าง สับดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับเล็กน้อย อยู่ที่ 30-31 บาท ปริมาณตัวมีไม่มาก  ,ไก่เล็ก 34-35 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาหลายๆพื้นที่มีการปรับตัวสูงขึ้น  ปริมาณตัวสะสมมีปริมาณไม่มาก   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนแข็ง

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับ 1-2 บาท อยู่ที่ 28-31 บาท ส่งเข้าโรงเชือดราคา 28-29 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้น   อยู่ที่ 31-32 บาท  ไก่ใหญ่ไม่มีสะสม แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก ราคาทั่วไป  29-30  บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัว

ภาคใต้ :ภาพรวมที่ผ่าน ราคาปรับตัวต่อเนื่อง   ปริมาณตัวขาด  แนวโน้มราคายืนแข็ง ใต้บน 37-38 บาท ใต้ล่าง 38-40 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.90 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.80  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  23 พฤศจิกายน 2563

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 15-22 / 11  ราคายืนอ่อนทุกภาค   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศทรงตัว   จากปัญหาฝนตกและน้ำท่วมที่ลดลง  มีงานตามฤดูกาลอากาศเริ่มเย็นเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวเขตภาคเหนือและอีสานการบริโภคเพิ่มขึ้น   แต่ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ยังไม่ดีขึ้นการช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง) รายย่อยเป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง   พระนี้การส่งออกต่างประเทศลดลงอย่างมาก  จากปัญหาการประท้วงตามข่าวต่างๆทุกสื่อ   ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  1,500 ตัว/วัน    พระนี้ไม่มีการส่งออกจีน แต่มีแนวโน้มส่งออกได้เร็วๆนี้ พระใหม่ 23 / 11 ฝนหยุดตกและเริ่มมีงานเลี้ยงสังสรรค์มากขึ้น   ฟาร์มต้องพยายามยืนราคา ที่ 72-76  บาทให้ได้     แต่ปัญหาอยู่ที่การส่งออกลดลงมากแนวโน้มยังมีปัญหาเรื่องการส่งออกอยู่จะทำให้ พ่อค้าในประเทศกดราคาซื้อเนื่องจากฟาร์มไม่มีทางเลือก    แนวโน้มพระใหม่ราคาลง 2 – 4 บาท

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสม น.น.เริ่มใหญ่ขึ้น  แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น   ไม่มีการส่งออกไปจีนแต่แนวโน้มส่งออกได้   ราคาพระที่ผ่านมา 72-78 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 48-49 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นเริ่มเหลือสะสม จากการส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่อง   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น ราคาพระที่ผ่านมา 68-76 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-115 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาลง 2-4 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ เริ่มเหลือสะสมบ้างแต่ไม่มาก   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น การส่งออกลดลง ราคาพระที่ผ่านมา 72-74 น้ำหนัก 106-110 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาลง 2-4 บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   แต่การส่งออกลดลงอย่างมาก น.น.เริ่มใหญ่ในฟาร์มที่ส่งออกไม่ได้ พระใหม่ราคา 2-4 บาท  ราคาพระที่ผ่านมา 72-78 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้นจากพระที่แล้วแต่ปลายพระที่ผ่านมาพ่อค้าเรื่มลดปริมาณการซื้อ เพื่อกดดันให้ราคาพระหน้าลง  จากการส่งออกที่ลดลงฟาร์มไม่มีทางเลือก     พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันยืนราคาแต่พ่อค้าพยายามกดราคาลง   คาดว่าพระใหม่ราคาลง 2-4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 72-76 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บาท

ใต้ :   ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน     แต่ปริมาณตัวและน.น.เริ่มสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง  แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 68-78 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง  42 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)