สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 30 พฤศจิกายน 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  30 พฤศจิกายน  2563

ไก่เนื้อ :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อราคาทรงตัว

ภาพรวม : จังหวัดท่องเที่ยวที่มีการบริโภคที่ดี  เนื่องจากเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอีกทั้งโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ   ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์พอมีตัว สัปดาห์หน้าแนวโน้นราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   30-31 บาท กำลังการบริโภคดีขึ้นเนื่องจากเทศกาลท่องเที่ยว  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   30-31 บาท   ส่งโรงเชือด 28 บาท  แนวโน้มราคายืน

อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว   แนวโน้มราคายืน

อีสานบน : ราคาปรับยืนที่ 35-36 บาท,ไก่เล็กขยับราคาลงเล็กน้อย  37-39 บาท 

อีสานล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ 30-31 บาท ปริมาณตัวมี  ,ไก่เล็ก 34-35 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาทรงตัว  ปริมาณตัวสะสมเริ่มมี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ยืนอยู่ที่ 28-31 บาท ส่งเข้าโรงเชือดราคา 28-29 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมา  อยู่ที่ 31-32 บาท  ไก่ใหญ่เริ่มมีสะสม แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก : ราคาทั่วไป  29-30  บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่าน ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย   ปริมาณตัวเริ่มเพิ่มขึ้น  แนวโน้มราคายืน ใต้บน 37-38 บาท ใต้ล่าง 37-38 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.70 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :  ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.80  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  30 พฤศจิกายน 2563

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 23-29 / 11  ราคาลงทุกภาค 2-4 บาท  ยกเว้นเหนือบนราคายืน   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศทรงตัวจากปัญหาฝนตกและน้ำท่วมที่ลดลง  มีงานตามฤดูกาลอากาศเริ่มเย็นเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวเขตภาคเหนือและอีสานการบริโภคเพิ่มขึ้น   แต่ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ยังไม่ดีขึ้น    การช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง) รายย่อยเป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรงพระนี้การส่งออกต่างประเทศลดลงเล็กน้อย  จากปัญหาการประท้วงตามข่าวต่างๆทุกสื่อ   ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  1,400 ตัว/วัน พระนี้มีการส่งออกจีนเล็กน้อย แต่มีแนวโน้มส่งออกเพิ่มขึ้น     พระใหม่ 30 / 11 ฝนหยุดตกและเริ่มมีงานเลี้ยงสังสรรค์มากขึ้น   ฟาร์มต้องพยายาม ยืนราคา ที่ 68-70  บาทให้ได้     แต่ปัญหาอยู่ที่การส่งออกลดลงยังไม่มีข้อสรุป    แนวโน้มยังมีปัญหาเรื่องการส่งออกอยู่จะทำให้ พ่อค้าในประเทศ กดราคาซื้อเนื่องจากฟาร์มไม่มีทางเลือก    แนวโน้มพระใหม่ราคาลง 2 – 4 บาท

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนเหนือบน  แต่เหนือล่างราคาลง 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มสะสม น.น.เริ่มใหญ่ขึ้น  แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น   มีการส่งออกไปจีนเล็กน้อยแต่แนวโน้มส่งออกได้   ราคาพระที่ผ่านมา 68 -78 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 48-49 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นเริ่มเหลือสะสม จากการส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่อง   กำลังซื้อในพื้นที่ เริ่มดีขึ้น     ราคาพระที่ผ่านมา 64-76 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  110-118 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาลง 2-4 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาทปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ เริ่มเหลือสะสมบ้างแต่ไม่มาก   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น  การส่งออกลดลง ราคาพระที่ผ่านมา 68-70 น้ำหนัก 108-110 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาลง 2-4 บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   แต่การส่งออกลดลงอย่างมาก น.น.เริ่มใหญ่ในฟาร์มที่ส่งออกไม่ได้   พระใหม่ราคา 2-4 บาทราคาพระที่ผ่านมา 68-76 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว     แต่ปลายพระที่ผ่านมาพ่อค้าเรื่มลดปริมาณการซื้อเพื่อกดดันให้ราคาพระหน้าลง  จากการส่งออกที่ลดลงฟาร์มไม่มีทางเลือกพระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันยืนราคาแต่พ่อค้าพยายามกดราคาลง   คาดว่าพระใหม่ราคาลง 2-4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 68-70 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท แต่ปริมาณตัวและน.น.เริ่มสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง  แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 64-72 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง  42 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)