สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่  7 ธันวาคม  2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  7 ธันวาคม  2563

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา ราคาทรงตัว   

ภาพรวม :จังหวัดท่องเที่ยวมีการบริโภคที่ดี  เนื่องจากเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว อีกทั้งโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

จังหวัดทางภาคใต้ราคาอ่อนตัว มีการระบายไก่ออกมากและปัญหาภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่  ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์พอมีตัว 

สัปดาห์หน้าแนวโน้นราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   30-31 บาท กำลังการบริโภคดีขึ้น เนื่องจากเทศกาลท่องเที่ยว  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับ อยู่ที่   31-32 บาท     แนวโน้มราคายืน

อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้น  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคายืนที่ 36-38 บาท,ไก่เล็กขยับราคาลงเล็กน้อย  39-40 บาท

อีสานล่าง สัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ 31-34 บาท ปริมาณตัวมี  ,ไก่เล็ก 34-36 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาทรงตัว  ปริมาณตัวสะสมเริ่มมี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่านมา ยืนอยู่ที่ 28-31 ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมา  อยู่ที่ 29-30 บาท  ไก่ใหญ่เริ่มมีสะสม แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก ราคาทั่วไป  29 -30  บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

ภาคใต้ :ภาพรวมที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัว    ปริมาณตัวเริ่มเพิ่มขึ้น  แนวโน้มราคายืน ใต้บน 33-34 บาท ใต้ล่าง 34-35 บาท  

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.70 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.70  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  8 ธันวาคม 2563

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 30-7 / 12  ราคาลงทุกภาค 2-4 บาท  ยกเว้นภาคเหนือราคายืน   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศทรงตัวปัญหา covic-19 ทางเหนือมีผลกระทบกับการบริโภคไม่มาก     แต่การท่องเที่ยวเขตภาคเหนือและอีสานยังไม่ลดลงเท่าไรการบริโภคทรงตัวประชาชนส่วนใหญ่รายได้ยังไม่ดีขึ้น    การช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง) รายย่อยเป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรงพระนี้การส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากด่านมุกดาหารและทางจีน  แต่จากปัญหาการประท้วงชายแดนของพ่อค้าส่งออกทำให้ไม่มีการส่งออกเขมร   ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  3,000 ตัว/วัน เพิ่มขึ้น    พระนี้มีการส่งออกจีนเล็กน้อย แต่มีแนวโน้มส่งออกเพิ่มขึ้น   ช่วงปลายพระ สมาคมฯทำ MOUการส่งออกสุกรเป็น ไปเวียดนาม,กัมพูชา และ สปป.ลาว ทำให้สถานะการราคาดีขึ้น พ่อค้ามีความต้องการสุกรเพิ่มขึ้น  พระใหม่ 8 / 12  งานเลี้ยงสังสรรค์มากขึ้นการบริโภคดีขึ้น   ฟาร์มพยายามขึ้นราคา  แต่ปัญหาอยู่ที่การส่งออกยังไม่มีข้อสรุป   แนวโน้มยังมีปัญหาเรื่องการส่งออกเขมรอยู่    แต่การส่งออกเวียดนามและจีนแนวโน้มเพิ่มขึ้น  แนวโน้มพระใหม่  8/12 ราคายืนแข็ง พระนี้มีวันขายน้อย แต่พระหน้า 14 /12 ฟาร์มต้องร่วมใจกันผลักดันราคาขึ้น 2-4 บาท

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่   แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น น.น.เริ่มลดลง  มีการส่งออกไปจีนเล็กน้อยแต่แนวโน้มส่งออกได้   ราคาพระที่ผ่านมา 68 -78 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นเริ่มเหลือสะสม จากการส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มมีการส่งออกได้บ้างแล้ว  กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น ราคาพระที่ผ่านมา 64-70 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  110-118 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ เริ่มเหลือสะสมบ้างแต่ไม่มาก   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้นไม่มีการส่งออก   ราคาพระที่ผ่านมา 64-66 น้ำหนัก 108-110 กก. แม่คัดทิ้ง 44-45 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืน

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   แต่การส่งออกลดลงอย่างมาก น.น.เริ่มใหญ่ในฟาร์มที่ส่งออกไม่ได้  พระใหม่ราคายืน ราคาพระที่ผ่านมา 64-68 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 44-45 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกลดลงจาก  พระที่แล้ว     แต่ปลายพระที่ผ่านมาพ่อค้าเริ่มเพิ่มปริมาณการซื้อ    จากข่าวสมาคมทำ MOU ส่งออกสุกร    พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันขึ้นราคา  แต่พ่อค้าพยายามยืนราคาเพราะเป็นพระสั้น 5 วันขาย   คาดว่าพระใหม่ราคายืน  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 64-66 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 44-45 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท     แต่ปริมาณตัวและน.น.เริ่มสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง   ฝนตกน้ำท่วม   แนวโน้มพระใหม่ราคายืน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 60-68 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  42 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)