สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  14 ธันวาคม  2563

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อ ราคาทรงตัว     

ภาพรวม :ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์พอมีตัว  สัปดาห์หน้าแนวโน้นราคายืน จังหวัดทางภาคใต้ราคาอ่อนตัว มีการระบายไก่ออกมากและปัญหาภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่  ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์พอมีตัว สัปดาห์หน้าแนวโน้นราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   30-31 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับ อยู่ที่   31-32 บาท     แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน ไก่เล็กเริ่มปรับราคาในหลายๆพื้นที่  แนวโน้มราคาแข็ง

อีสานบน ราคาปรับยืนที่ 36-38 บาท,ไก่เล็กขยับราคาลงเล็กน้อย  39-40 บาท

อีสานล่าง สัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ 31-34 บาท ปริมาณตัวมี  ,ไก่เล็ก 34-36 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ปรับราคาขึ้นในหลายๆพื้นที่   ปริมาณตัวสะสมเริ่มมี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่านมา ยืนอยู่ที่ 29-30 บาท  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมา  อยู่ที่ 31-32 บาท  ไก่ใหญ่เริ่มมีสะสม แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก ราคาทั่วไป  29-30  บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่าน ราคาอ่อนตัว ปริมาณตัวเริ่มเพิ่มขึ้น  แนวโน้มราคายืน ใต้บน 32-34 บาท ใต้ล่าง 33-34 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.70 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.60  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  8 ธันวาคม 2563

ภาพรวม :ในช่วงพระที่ผ่านมา 8-13 / 12  ราคายืนแข็งทุกภาค  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้น  ปัญหา covic-19 ทางเหนือมีผลกระทบกับการบริโภคไม่มาก  การท่องเที่ยวเขตภาคเหนือและอีสานยังไม่ลดลงเท่าไรการบริโภคทรงตัว    ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ยังไม่ดีขึ้น    การช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง) รายย่อยเป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง   พระนี้การส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากด่านมุกดาหารจีนและเขมร เริ่มส่งออกได้    แต่ปัญหาการประท้วงชายแดนของพ่อค้าส่งออกยังไม่มีข้อสรุป ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  7,500 ตัว/วัน เพิ่มขึ้น 4,500 ตัว/วัน    พระนี้มีการส่งออกจีนเพิ่มขึ้น   มีแนวโน้มส่งออกเพิ่มขึ้น   พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการสุกรเพิ่มขึ้น พระใหม่ 14 / 12 ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   ยังมีปัญหาเรื่องการส่งออกเขมรอยู่     แต่การส่งออกเวียดนามและจีนแนวโน้มเพิ่มขึ้น  แนวโน้มพระที่  22 /12 ฟาร์มต้องร่วมใจกันผลักดันราคาขึ้น  2-4 บาท เพราะราคาในประเทศเพื่อนบ้านยังมีช่องห่างให้ขึ้นได้อีก

เหนือ :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มขาด   แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น น.น.เริ่มลดลง  มีการส่งออกไปจีนเล็กน้อยแต่แนวโน้มส่งออกได้   ราคาพระที่ผ่านมา 68 -78 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังเหลือสะสมอยู่แต่เริ่มลดลง     จากการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น        ราคาพระที่ผ่านมา 64-70 บาท น้ำหนักเริ่มลดลง  110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ปรับขึ้น 2-4 บาท

กลาง :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ เริ่มเหลือสะสมบ้างแต่ไม่มาก   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้นมีการส่งออก      ราคาพระที่ผ่านมา 64-66 น้ำหนัก 108-110 กก. แม่คัดทิ้ง 44-45 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาปรับขึ้น 4 บาท

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   เริ่มมีการส่งออกได้  แต่น.น.เริ่มใหญ่ในฟาร์มที่ส่งออกไม่ได้พระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาท  ราคาพระที่ผ่านมา 64-68 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 44-45 บาท

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกลดลงจากพระที่แล้ว     แต่ปลายพระที่ผ่านมาพ่อค้าเริ่มเพิ่มปริมาณการซื้อ   พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันขึ้นราคา   คาดว่าพระใหม่ปรับขึ้น 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 64-66 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 44-45 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง     แต่ปริมาณตัวและน.น.เริ่มสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลงฝนตกน้ำท่วม   แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น4 บาท  ตามเขตตะวันตก   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 60-68 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  42 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)