สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์วันที่ 28 ธันวาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  28 ธันวาคม  2563

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงที่

ภาพรวม : ราคาอ่อนตัวบ้างเล็กน้อยในบางพื้นที่   ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์พอมี  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   31-32 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   31-32 บาท     แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงที่  ปริมาณตัวสะสมเริ่มมีตัว   แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 37-38 บาท,ไก่เล็ก  41-42 บาท

อีสานล่าง สัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ 31-34 บาท ปริมาณไก่ใหญ่สะสมมีน้อย  ,ไก่เล็ก 34-36 บาท แนวโน้มราคายืน

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาคงตัวมีอ่อนตัวเล็กน้อย   ปริมาณตัวสะสมเริ่มมี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่าน อยู่ที่ 30-31 ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย  อยู่ที่ 30-33 บาท  รอติดตามสถานการณ์ covid แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก ราคาอยู่ที่  30-31  บาท ไก่เกินไซส์เริ่มมีสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่าน ราคาอ่อนตัว  เนื่องจากเข้าช่วงมรสุม    ปริมาณเริ่มมี   แนวโน้มราคายืนอ่อน ใต้บน 33-35 บาท ใต้ล่าง 33-36 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.50 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.50  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  22 ธันวาคม 2563

ภาพรวม :ในช่วงพระที่ผ่านมา 14-21 / 12  ราคาปรับขึ้นทุกภาค 2-4 บาท  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้น   จากการท่องเที่ยวและงานต่างๆ ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ยังไม่ดีขึ้น    การช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง) รายย่อยเป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง   ข่าว covic-19 จากแรงงานต่างด้าวติดต่อคนไทย ที่ตลาดกลางกุ้ง และแพร่กระจายไป 22 จังหวัดที่ไปซื้ออาหารทะเลจากตลาดนี้    จะส่งผลให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น มีการปิดตลาดนัดและสถานที่ต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ของโรค  ทำให้การจัดงานต่างๆ ตามฤดูกาลต้องหยุดลง  ส่งผลกระทบกับการบริโภคแน่นอน   แต่การส่งสุกรออกต่างประเทศจากด่านมุกดาหาร,จีนและเขมร เริ่มส่งออกได้    แต่ปัญหาการประท้วงชายแดนของพ่อค้าส่งออกยังไม่มีข้อสรุป    ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  7,300 ตัว/วัน ทรงตัวจากพระที่แล้ว     พระนี้มีการส่งออกจีนเพิ่มขึ้น   มีแนวโน้มส่งออกเพิ่มขึ้น   พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการสุกรเพิ่มขึ้น  พระใหม่ 22 / 12 ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   ยังมีปัญหาเรื่องการส่งออกเขมรอยู่     แต่การส่งออกเวียดนามและจีนแนวโน้มเพิ่มขึ้น  แนวโน้มพระที่  29 /12 ฟาร์มต้องร่วมใจกันผลักดันราคาขึ้น  2-4 บาท เพราะราคาในประเทศเพื่อนบ้านยังมีช่องห่างให้ขึ้นได้อีก

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มขาด   แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น น.น.เริ่มลดลง  มีการส่งออกไปจีนเล็กน้อย แต่แนวโน้มส่งออกได้   ราคาพระที่ผ่านมา 72 -80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 52 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาขึ้น 2-4 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น2-4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังเหลือสะสมอยู่แต่เริ่มลดลง     จากการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น        ราคาพระที่ผ่านมา 68-74 บาท น้ำหนักเริ่มลดลง  110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ปรับขึ้น 2-4 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท      ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ เริ่มเหลือสะสมบ้างแต่ไม่มาก   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น  มีการส่งออก เพิ่มขึ้น   ราคาพระที่ผ่านมา 68-70 น้ำหนัก 108-110 กก. แม่คัดทิ้ง 44-45 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4 บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น  2-4 บาท   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   เริ่มมีการส่งออกได้     พระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาทราคาพระที่ผ่านมา 69 – 72 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 44-45 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกลดลง จากพระที่แล้ว     แต่ปลายพระที่ผ่านมาพ่อค้าเรื่มเพิ่มปริมาณการซื้อ   พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันขึ้นราคา   คาดว่าพระใหม่ปรับขึ้น 4 บาท ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 68-72 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 44-45 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท     แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมลดลง    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยวลดลง   ฝนตกน้ำท่วม   แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาท  ตามเขตตะวันตก   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 64-70 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  42 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)