สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์วันที่ 4 มกราคม 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  4 มกราคม 2564

ไก่เนื้อ :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัวอ่อน

ภาพรวม :ราคาคงที่ มีอ่อนตัวบ้างเล็กน้อยในบางพื้นที่   ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์พอมี  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   31-32 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   31-32 บาท     แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาเริ่มปรับตัวบางพื้นที่  ปริมาณตัวสะสมเริ่มมีตัว   แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 39-40 บาท,ไก่เล็ก  43-44 บาท

อีสานล่าง สัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ 31-34 บาท ปริมาณไก่ใหญ่สะสมมีน้อย  ,ไก่เล็ก 34-36 บาท แนวโน้มราคายืน

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาคงตัวมีอ่อนตัวเล็กน้อย   ปริมาณตัวสะสมเริ่มมี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่าน อยู่ที่  29-30 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย  อยู่ที่  29-31 บาท  รอติดตามสถานการณ์ covid  แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก ราคาอยู่ที่   29-30 บาท ไก่เกินไซส์เริ่มมีสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

ภาคใต้ :ภาพรวมที่ผ่าน ราคาอ่อนตัว  เนื่องจากเข้าช่วงมรสุม    ปริมาณเริ่มมี   แนวโน้มราคายืน ใต้บน 31-33 บาท ใต้ล่าง 31-33 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.50 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.40  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  6 มกราคม 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 29-5 / 1 ราคาปรับขึ้นทุกภาค 2-4 บาท  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้น   จากการท่องเที่ยวและงานต่างๆ   ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ยังไม่ดีขึ้น    การช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง)รายย่อย เป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง   ข่าว covic-19 จากแรงงานต่างด้าวติดต่อคนไทย ที่ตลาดกลางกุ้ง และแพร่กระจายไป 57 จังหวัดที่ไปซื้ออาหารทะเลจากตลาดนี้    จะส่งผลให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น มีการปิดตลาดนัดและสถานที่ต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ของโรค  ทำให้การจัดงานต่างๆตามฤดูกาลต้องหยุดลง  ส่งผลกระทบกับการบริโภคแน่นอน   แต่การส่งสุกรออกต่างประเทศจากด่านมุกดาหาร,จีนและเขมร เริ่มส่งออกได้   ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  5,600 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้วเนื่องจากปิดเทศกาลปีใหม่   แต่มีแนวโน้มส่งออกเพิ่มขึ้นราคาส่งออกจะดึงราคาในประเทศให้เพิ่มขึ้นได้อีก    พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการสุกรเพิ่มขึ้น  พระใหม่ 6 / 1 ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  (ขั้นต่ำ 80 บาท)

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มขาด   แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น น.น.เริ่มลดลง  มีการส่งออกไปจีนเล็กน้อย แต่แนวโน้มส่งออกได้   ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 60 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาขึ้น 2-4 บาท

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังเหลือสะสมอยู่แต่เริ่มลดลง     จากการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น  ราคาพระที่ผ่านมา 76-80 บาท น้ำหนักเริ่มลดลง  108-110 กก. แม่คัดทิ้ง 55-58 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ปรับขึ้น 2-4 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น  การส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาพระที่ผ่านมา 76-78 น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 44-45 บาท  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาปรับขึ้น 4 บาท

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น  2-4 บาท   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   เริ่มมีการส่งออกได้     พระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาทราคาพระที่ผ่านมา 77 – 80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 44-45 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกลดลงจากพระที่แล้ว     แต่ปลายพระที่ผ่านมาพ่อค้าเริ่มเพิ่มปริมาณการซื้อ   พระใหม่ฟาร์มจึงร่วมใจกันขึ้นราคา   คาดว่าพระใหม่ปรับขึ้น 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 76-78 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 44-45 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมลดลง  เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวที่ลดลง   ฝนตกน้ำท่วม   แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น4 บาท  ตามเขตตะวันตก   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  74-78 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  45 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)