สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์วันที่ 11 มกราคม 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  11 มกราคม 2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาคงที่ 

ภาพรวม : ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์พอมี  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   31-32 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   31-32 บาท     แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงที่ มีอ่อนตัวบางพื้นที่เล็กน้อย   แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 37-38 บาท,ไก่เล็ก  41-42 บาท

อีสานล่าง ราคา 31-34 บาท,ไก่เล็ก 34-36 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาคงตัว   ปริมาณตัวพอดี สะสมเล็กน้อย  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่าน อยู่ที่ 29-30 ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย  อยู่ที่ 29-31 บาท  รอติดตามสถานการณ์ covid  แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก ราคาอยู่ที่  29-30 บาท ไก่เกินไซส์เริ่มมีสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่าน ราคาอ่อนตัว  ตลาดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค และภาวะน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่   แนวโน้มราคายืนอ่อน ใต้บน 30-32 บาท ใต้ล่าง 28-30 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.50 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.40  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  13 มกราคม 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 6-12 / 1 ราคาปรับขึ้นทุกภาค 2-4 บาท  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้น     แต่ประชาชนส่วนใหญ่ รายได้ยังไม่ดีขึ้น    การช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง) รายย่อยเป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง     ข่าว covic-19 จากแรงงานต่างด้าวติดต่อคนไทย    จะส่งผลให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น   มีการปิดตลาดที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่  เพื่อล้างทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ของโรค  ทำให้การจัดงานต่างๆตามฤดูกาลต้องหยุดลง  ส่งผลกระทบกับการบริโภคแน่นอน   แต่การส่งสุกรออกต่างประเทศจาก ด่านมุกดาหาร,เขมร ส่งออกได้เพิ่มขึ้น    ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  6,500 ตัว/วัน เพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว    และยังมีแนวโน้มส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาส่งออกจะดึงราคาในประเทศให้เพิ่มขึ้นได้อีก    พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการสุกรเพิ่มขึ้น  พระใหม่ 13 / 1 ราคายืนแข็ง  80 บาท

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มขาด   แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น น.น.เริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 60 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มขาด     จากการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   กำลังซื้อในพื้นที่ เริ่มดีขึ้น        ราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนักเริ่มลดลง  108-110 กก. แม่คัดทิ้ง 55-58 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนแข็ง

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น  การส่งออกเพิ่มขึ้นราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 80 บาท น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 50 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาปรับขึ้น 4 บาท

ตะวันออก :  ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น  2-4 บาท   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   เริ่มมีการส่งออกได้     พระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาท ราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50 บาท

ตะวันตก :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกลดลง จากพระที่แล้ว แต่ปลายพระที่ผ่านมาพ่อค้าเริ่มเพิ่มปริมาณการซื้อ    คาดว่าพระใหม่ยืนแข็ง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 50 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท     แต่ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมลดลง    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการ ท่องเที่ยวที่ลดลง   ฝนตกน้ำท่วม   แนวโน้มพระใหม่ราคายืนแข็งตามเขตตะวันตก   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  78-80 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  45 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)