สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 18 มกราคม 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  18 มกราคม 2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว 

ภาพรวม : ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์เริ่มมีตัว  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืนอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   31-32 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   31-32 บาท     แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว  แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก  37-38 บาท อีสานล่าง ราคา 30-33 บาท,ไก่เล็ก 33-35 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาคงตัว   ปริมาณตัวเริ่มสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่าน อยู่ที่ 28-29  บาท  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว  อยู่ที่ 29-30 บาท  แนวโน้มราคายืนอ่อน

ภาคตะวันตก ราคาอยู่ที่  28-29 บาท ไก่เกินไซส์เริ่มมีสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัว  ตลาดได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์โรค และภาวะน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่   แนวโน้มราคายืนอ่อน ใต้บน 27-28 บาท ใต้ล่าง 27-28 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.70 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.30  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  21 มกราคม 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 13-20 / 1 ราคายืนแข็งทุกภาค   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้น   แต่ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ยังไม่ดีขึ้น    การช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง) รายย่อยเป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง     ข่าว covic-19 จากแรงงานต่างด้าวติดต่อคนไทย    จะส่งผลให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น    มีการปิดตลาดที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่  เพื่อล้างทำความสะอาดและสถานที่ต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ของโรค  ทำให้การจัดงานต่างๆตามฤดูกาลต้องหยุดลง  ส่งผลกระทบกับการบริโภค แต่พระที่ผ่านมาเริ่มเปิดตลาดบ้างแล้ว   การส่งสุกรออกต่างประเทศจากด่านมุกดาหาร,เขมร ส่งออกได้เพิ่มขึ้น    ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  8,000 ตัว/วัน เพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว  และยังมีแนวโน้มส่งออกทรงตัวราคาส่งออกจะดึงราคาในประเทศให้เพิ่มขึ้นได้อีก    พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการสุกรเพิ่มขึ้น  พระใหม่ 21 / 1 ราคายืนแข็ง  80 บาท

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-3 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มขาด   แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น น.น.เริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 60 บาท  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มขาด     จากการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น  ราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนักเริ่มลดลง  108-110 กก. แม่คัดทิ้ง 60 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนแข็ง

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น  การส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 52-53 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนแข็ง

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   เริ่มมีการส่งออกได้     พระใหม่ราคายืนแข็งราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 52-53 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกลดลงจากพระที่แล้ว     แต่ปลายพระที่ผ่านมาพ่อค้าเริ่มเพิ่มปริมาณการซื้อ    คาดว่าพระใหม่ราคายืนแข็งราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 52-53 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง     แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมลดลง    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลงฝนตกน้ำท่วม   แนวโน้มพระใหม่ราคายืนแข็ง  ตามเขตตะวันตก   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  78-80 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  50 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)