สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2564

ไก่เนื้อ :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน 

ภาพรวม :ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์เริ่มมีตัว  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืนอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   32-33 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   31-32 บาท     แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน  แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสานบน ราคา 32-33 บาท,ไก่เล็ก  37-38 บาท อีสานล่าง ราคา 30-33 บาท,ไก่เล็ก 33-35 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาคงตัว  ปริมาณตัวเริ่มสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่าน อยู่ที่ 28-29 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว  อยู่ที่ 29-31 บาท  แนวโน้มราคายืนอ่อน

ภาคตะวันตก ราคาอยู่ที่  27-28 บาท ไก่เกินไซส์เริ่มมีสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่าน ราคาคงตัว  แนวโน้มราคายืนอ่อน ใต้บน 26-28 บาท ใต้ล่าง 26-28 บาท  

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.50 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.30  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  5 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพรวม :  ในช่วงพระที่ผ่านมา 28-4 / 2 ราคายืนอ่อนทุกภาค   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ยังไม่ดีขึ้นการช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง) รายย่อยเป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง     ข่าว covic-19 จากแรงงานต่างด้าวติดต่อคนไทย    จะส่งผลให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น    มีการปิดตลาดที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่  เพื่อล้างทำความสะอาดและสถานที่ต่างๆๆเพื่อควบคุมการแพร่ของโรค  ทำให้การจัดงานต่างๆตามฤดูกาลต้องหยุดลง  ส่งผลกระทบกับการบริโภค แต่พระที่ผ่านมาเริ่มเปิดตลาดบ้างแล้ว   แต่การส่งสุกรออกต่างประเทศจากด่านมุกดาหาร ส่งออกลดลง    ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  3,300 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว    และยังมีแนวโน้มส่งออกทรงตัว  ราคาส่งออกหน้าฟาร์มทรงตัว    จะดึงราคาในประเทศให้ลดลงได้อีก    พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการสุกรลดลง    พระนี้เข้าเทศกาลตรุษจีนแต่พ่อค้าพยายามกดราคาลงตามราคาส่งออก   ฟาร์มต้องพร้อมใจกันยืนราคาให้ได้   พระใหม่ 5 / 2 ราคายืนอ่อน  80 บาท

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่   แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น น.น.เริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออกไปจีนราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 60 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน บางเขตปรับลดลง 2-3 บาท

อีสาน :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     จากการส่งออกลดลง  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 57-58 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนอ่อน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  การส่งออกลดลง ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 80 บาท น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนอ่อน

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย    พระใหม่ราคายืนอ่อนราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้นจากพระที่แล้วแต่ปลายพระที่ผ่านมาพ่อค้าเรื่มลดปริมาณการซื้อลง   โรงงานรับซื้อเนื้อแดงลดลง   ราคาเนื้อแดงส่งโรงงานก็ลดลง    คาดว่าพระใหม่ราคายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 52-53 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน     แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมลดลง    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน  ตามเขตตะวันตก   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  78-80 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  50 บาท

 

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)