สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน 

ภาพรวม : ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์เริ่มมีตัว  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืนอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   32-33 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   31-32 บาท     แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน  แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสานบน ราคา 32-33 บาท,ไก่เล็ก  37-38 บาท

อีสานล่าง ราคา 30-33 บาท,ไก่เล็ก 33-35 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาคงตัว  ปริมาณตัวเริ่มสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่าน อยู่ที่ 28-29 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว  อยู่ที่ 29-31 บาท  แนวโน้มราคายืนอ่อน

ภาคตะวันตก ราคาอยู่ที่  27-28 บาท ไก่เกินไซส์เริ่มมีสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่าน ราคาคงตัว  แนวโน้มราคายืนอ่อน ใต้บน 26-28 บาท ใต้ล่าง 26-28 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.50 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.10 – 3.20  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  11 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 5-10 / 2 ราคาลงทุกภาค 2-4  บาท  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ยังไม่ดีขึ้น  การช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง) รายย่อยเป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง     ปัณหา covic-19 เริ่มคลี่คลาย โรงเรียนเริ่มเปิดเทอมและเทศกาลตรุษจีน  ยังไม่ทำให้การบริโภคภายในเพิ่มขึ้น   การส่งสุกรออกต่างประเทศ ช่องด่านมุกดาหาร ส่งออกลดลง ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  3,600 ตัว/วัน เพิ่มขึ้นจากพระที่แล้วเล็กน้อย  และยังมีแนวโน้มส่งออกทรงตัว    ราคาส่งออกหน้าฟาร์มลดลงจะดึงราคาในประเทศให้ลดลงได้อีก  พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการสุกรลดลง    พ่อค้าพยายามกดราคาลงตามราคาส่งออก   ฟาร์มต้องพร้อมใจกันยืนราคาให้ได้   พระใหม่ 11 / 2 ราคาลง 2-4 บาท

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลดลง  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่   แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น น.น.เริ่มลดลง  มีการส่งออกไปจีนราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 60 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน บางเขตปรับลดลง 2-4 บาท

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     จากการส่งออกลดลง  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 76- 80 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 57-58 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับลง 2-4 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  การส่งออกลดลง ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 76- 80 บาท น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับลดลง 2-4 บาท

ตะวันออก :  ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-4 บาท   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย พระใหม่ราคาปรับลง2-4 บาท    ราคาพระที่ผ่านมา 76- 80  บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว     แต่พระที่ผ่านมาพ่อค้าเรื่มลดปริมาณการซื้อลง   โรงงานรับซื้อเนื้อแดงลดลง   ราคาเนื้อแดงส่งโรงงานก็ลดลง คาดว่าพระใหม่ราคาลดลง 2-4 บาท  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 76- 80 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 52-53 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคาปรับลดลง 2-4 บาท     แต่ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมลดลง เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาลดลง  ตามเขตตะวันตก  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ทรงตัวราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  74-80 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  47 บาท

 

 

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)