สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อ ราคายืนอ่อน 

ภาพรวม : ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์เริ่มมีตัว  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืนอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   30-32 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   31-32 บาท     แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน  แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก  36-37 บาท

อีสานล่าง ราคา 29-32 บาท,ไก่เล็ก 32-34 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาคงตัว  ปริมาณตัวเริ่มสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่าน อยู่ที่ 28-29  บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว  อยู่ที่ 28-29 บาท  แนวโน้มราคายืนอ่อน

ภาคตะวันตก ราคาอยู่ที่  27-28 บาท ไก่เกินไซส์เริ่มมีสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่าน ราคาปรับตัวรับตรุษจีน  แนวโน้มราคายืนอ่อน ใต้บน 28-30 บาท ใต้ล่าง 27-29 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.50 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.10 – 3.20  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  19 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 11-18 / 2 ราคาลงทุกภาค 2-4   บาท ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ยังไม่ดีขึ้น การช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง,เราชนะและ มาตรตรา 33) เป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง     ปัญหา covic-19เริ่มคลี่คลาย โรงเรียนเริ่มเปิดเทอม  แต่ยังไม่ทำให้การบริโภคภายในเพิ่มขึ้น   การส่งสุกรออกต่างประเทศ ช่องด่านมุกดาหาร   ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  3,700 ตัว/วัน เพิ่มขึ้นจากพระที่แล้วเล็กน้อย    และยังมีแนวโน้มส่งออกทรงตัว  ราคาส่งออกหน้าฟาร์มทรงตัวจะทำให้ราคาในประเทศทรงตัวได้พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการสุกรลดลง    พ่อค้าพยายามกดราคาลง   ฟาร์มต้องพร้อมใจกันยืนราคาให้ได้   พระใหม่ 19 / 2 ราคายืนอ่อน

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่   แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น น.น.เริ่มลดลง  มีการส่งออกไปจีนราคาพระที่ผ่านมา 78-80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 55-58 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     จากการส่งออกลดลง  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา 72- 80 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 55-56 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืยอ่อน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  การส่งออกลดลง ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 72- 78 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนอ่อน

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-4 บาท   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย    พระใหม่ราคายืนราคาพระที่ผ่านมา 73- 80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกเพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว     แต่พระที่ผ่านมาพ่อค้าเริ่มลดปริมาณการซื้อลง   โรงงานรับซื้อเนื้อแดงลดลง   ราคาเนื้อแดงส่งโรงงานก็ลดลง  คาดว่าพระใหม่ราคายืน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 72- 76 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-4 บาท     แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมลดลง    เนื่องจากการบริโภคลดลง จากการท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืนตามเขตตะวันตก   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่ ในปริมาณที่ทรงตัวราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  70-78 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  42-44 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)