สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 1 มีนาคม  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืนแข็ง 

ภาพรวม :ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์ไม่มีตัว    สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืนแข็ง

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   31-32 บาท กำลังการผลิตลดลง  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   32-33 บาท   ปริมณและน้ำหนัก พอดี  แนวโน้มราคาทรงตัว

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน สะสมพอดีตัว  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 33-34 บาท,ไก่เล็ก  35-36 บาท

อีสานล่าง ราคา 33-34 บาท,ไก่เล็ก 35-37 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาคงตัว  ปริมาณตัวเริ่มสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่าน อยู่ที่ 29-30 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา  อยู่ที่ 30-31 บาท  ปริมาณตัวพอดี น้ำหนักปกติ แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก ราคาอยู่ที่  29-30 บาท ไก่เกินไซส์เริ่มมีสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

ภาคใต้ :ภาพรวมที่ผ่านราคาปรับตัวขึ้น  สต็อคเริ่มขาด แนวโน้มราคายืนแข็ง ใต้บน 35-36 บาท ใต้ล่าง 33-35 บาท  

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.50 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.00 – 3.10  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  26 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพรวม :ในช่วงพระที่ผ่านมา 19-25 / 2  ราคายืนทุกภาค    ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้น  จากโครงการภาครัฐ(เราชนะ)  แต่ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ยังไม่ดีขึ้น    การช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง,เราชนะและ มาตรตรา 33) เป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง     ปัณหา covic-19 เริ่มคลี่คลาย โรงเรียนเริ่มเปิดเทอม  ทำให้การบริโภคภายในเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  การส่งสุกรออกต่างประเทศช่องด่านมุกดาหาร   ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  4,800 ตัว/วัน เพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว    และยังมีแนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกเพิ่มขึ้น    จะดึงราคาหน้าฟาร์มในประเทศเพิ่มขึ้น พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการและกลุ่มโรงงานแปรรูปมีการ Stock เนื้อหมูเพิ่มขึ้น    ฟาร์มต้องพร้อมใจกันปรับราคาขึ้น  2-4 บาท พระใหม่ 26 / 2

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่   แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น น.น.เริ่มดีขึ้น  มีการส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น ราคาพระที่ผ่านมา 78-80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 55-58 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา 72- 80 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 55-56 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น  การส่งออกเพิ่มขึ้น   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 72- 78 บาท น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง   จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย    พระใหม่ราคาปรับขึ้น 2 บาทราคาพระที่ผ่านมา 73- 80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกทรงตัวจากพระที่แล้ว     แต่พระที่ผ่านมาพ่อค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น   โรงงานรับซื้อเนื้อแดง Stock เพิ่มขึ้น     คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 72- 76 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมลดลง    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้นตามเขตตะวันตก   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ทรงตัวราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  70-78 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  38-40 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)