สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 8 มีนาคม  2564

ไก่เนื้อ :  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้น 

ภาพรวม :  ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์ไม่มีตัว    สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืนแข็ง

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   32-33 บาท กำลังการผลิตลดลง  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   34-35 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก พอดี  แนวโน้มราคาทรงตัว

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน สะสมพอดีตัว  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 33-34 บาท,ไก่เล็ก  35-36 บาท

อีสานล่าง ราคา 33-34 บาท,ไก่เล็ก 35-37 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาปรับตัวสูงขึ้น  ปริมาณตัวมีน้อย  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่าน อยู่ที่ 32-34 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา  อยู่ที่ 34-35 บาท  ปริมาณตัวพอดี น้ำหนักปกติ แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก ราคาอยู่ที่ 32-33 บาท ไก่เกินไซส์ไม่มี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

ภาคใต้ :ภาพรวมที่ผ่านราคาปรับตัวขึ้น  สต็อคเริ่มขาด แนวโน้มราคายืนแข็ง ใต้บน 36-38 บาท ใต้ล่าง 35-375 บาท  

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.50 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.00 – 3.10  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  13 มีนาคม 2564

ภาพรวม :  ในช่วงพระที่ผ่านมา 6-12 / 3 ราคาปรับขึ้นทุกภาค 2-4 บาท    ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้นจากโครงการภาครัฐ(เราชนะ)แต่ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ยังไม่ดีขึ้น    การช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง,เราชนะและมาตรตรา 33) เป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง     ปัญหา covic-19 เริ่มคลี่คลาย โรงเรียนเริ่มเปิดเทอม  ทำให้การบริโภคภายในเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน และด่านมุกดาหาร   ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  3,000 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว    แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัว  พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการทรงตัว  ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาพระใหม่ 13/3

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-3 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่   แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น น.น.เริ่มดีขึ้น  มีการส่งออกไปจีนทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 55-56 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     จากการส่งออกที่ทรงตัว  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 55-56 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนแข็ง

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น  การส่งออกทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  80 บาท น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนแข็ง

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย    พระใหม่ราคายืนแข็งราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกทรงตัวจากพระที่แล้ว แต่พระที่ผ่านมาพ่อค้ามีความต้องการทรงตัว    คาดว่าพระใหม่ราคายืนแข็งราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-4 บาท   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมลดลง    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืนตามเขตตะวันตก   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  76-80 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  38-40 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)