สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 15 มีนาคม  2564

ไก่เนื้อ :  สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับตัวสูงขึ้น  

ภาพรวม :  สัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์ไม่มีตัว    สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืนแข็ง

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้น  อยู่ที่   33-34 บาท กำลังการผลิตลดลง  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนแข็ง

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   34-35 บาท   ปริมาณและน้ำหนักพอดี  แนวโน้มราคาทรงตัว

อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน สะสมพอดีตัว  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก  35-36 บาท

อีสานล่าง ราคา 33-34 บาท,ไก่เล็ก 35-37 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาปรับตัวสูงขึ้น  ปริมาณตัวพอดี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่าน อยู่ที่ 32-34 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา  อยู่ที่ 32-35 บาท  ปริมาณตัวพอดี น้ำหนักปกติ แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก ราคาอยู่ที่ 32-33 บาท ไก่เกินไซส์ไม่มี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่านราคาปรับตัวขึ้น  สต็อคพอดี   แนวโน้มราคายืนแข็ง ใต้บน 37-39 บาท ใต้ล่าง 38-39 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.50 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.00 – 3.10  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  28 มีนาคม 2564

ภาพรวม :ในช่วงพระที่ผ่านมา 21-27 / 3 ราคายืนทุกภาค    ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้น  จากโครงการภาครัฐ(เราชนะ)  แต่ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ยังไม่ดีขึ้น    การช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง,เราชนะและ มาตรตรา 33) เป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง     ปัญหา covic-19 ที่ปิดตลาด บางตลาด เช่นตลาดบางแค  มีผลต่อการขายเนื้อสุกร  และโรงเรียนเริ่มปิดเทอม  ทำให้การบริโภคภายในลดลง การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน และด่านมุกดาหาร   ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  3,100 ตัว/วัน เพิ่มจากพระที่แล้ว  แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัว  พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลง   ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาพระใหม่ 28/3

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่   แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น น.น.เริ่มดีขึ้น  มีการส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น   ราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 56-58 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     จากการส่งออกที่ทรงตัว  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 55-56 บาท  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนแข็ง

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น  การส่งออกทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  80 บาท น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 50-53 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนอ่อน

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย    พระใหม่ราคายืนอ่อนราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50-53 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกทรงตัวจากพระที่แล้ว แต่พระที่ผ่านมาพ่อค้ามีความต้องการลดลง    คาดว่าพระใหม่ราคายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50-53 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมลดลง    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง  แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อนตามเขตตะวันตก   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  76-80 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  42-44 บาท

 

 

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)