สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 29 มีนาคม 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 29 มีนาคม  2564

ไก่เนื้อ :  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาเริ่มยืน

ภาพรวม :  ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์เริ่มมีตัวสะสม     สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืนอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาขึ้น  อยู่ที่   33-34 บาท สต็อกสะสมเริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   34-35 บาท   ปริมณและน้ำหนัก พอดี  แนวโน้มราคาทรงตัว

อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวขึ้น  ปริมาณพอดีตัว  แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก  37-38 บาท อีสานล่าง ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก 39-41 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาอ่อนตัว  ปริมาณตัวเริ่มมี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคอ่อนลง อยู่ที่ 31-32 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่ 32-33 บาท  ปริมาณตัวพอดี น้ำหนักปกติ แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก ราคาอยู่ที่ 31-32 บาท ไก่เกินไซสเริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่านราคายืน  สต็อคพอดี   แนวโน้มราคายืนอ่อน ใต้บน 37-38 บาท ใต้ล่าง 38-39 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.50 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 2.80 – 2.90  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  5 เมษายน 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 28-4 / 4 ราคายืนทุกภาค  ยกเว้นภาคเหนือราคาปรับขึ้น 2-3 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้น  จากโครงการภาครัฐ(เราชนะ)  แต่ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ยังไม่ดีขึ้น    การช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง,เราชนะและ มาตรตรา 33) เป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง     ปัญหา covic-19 ที่ปิดตลาด  บางตลาด เช่นตลาดบางแค  มีผลต่อการขายเนื้อสุกร  และโรงเรียนเริ่มปิดเทอม  ทำให้การบริโภคภายในลดลง  การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน และด่านมุกดาหาร   ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  3,500 ตัว/วัน เพิ่มจากพระที่แล้ว    และยังมีแนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัว  พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลง   ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาพระใหม่ 5/4

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-3 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่   แต่กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น น.น.เริ่มดีขึ้น  มีการส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น   ราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 56-58 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     จากการส่งออกที่ทรงตัว  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 55-56 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนแข็ง

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น  การส่งออกทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  80 บาท น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 50-53 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนแข็ง

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย    พระใหม่ราคายืนแข็ง ราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50-53 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกทรงตัวจากพระที่แล้ว     แต่พระที่ผ่านมาพ่อค้ามีความต้องการลดลง    คาดว่าพระใหม่ราคายืนแข็งราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50-53 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมลดลง    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืนแข็งตามเขตตะวันตก   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  76-80 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  42-44 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)