สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 19 เมษายน 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 19 เมษายน  2564

ไก่เนื้อ :  สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน

ภาพรวม :  ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซส์เริ่มมีตัว     สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้น  อยู่ที่   30-31 บาท สต็อกสะสมเริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงที่ อยู่ที่   31-32 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก พอดี  แนวโน้มราคาทรงตัว

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน มีปรับราคาขึ้นแถวอีสานล่าง  ปริมาณพอดีตัว  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก   39-40 บาท

อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 39-41 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาคงตัว  ปริมาณตัวเริ่มมี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่านมา  อยู่ที่ 29-31 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่ 28-32 บาท  ปริมาณตัวพอดี น้ำหนักปกติ แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก ราคาอยู่ที่ 27-28 บาท ไก่เกินไซส์เริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่านราคายืน  สต็อคพอดี   แนวโน้มราคายืน ใต้บน 37-38 บาท ใต้ล่าง 37-39 บาท  

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.30 บาท/ฟองราคา

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 2.80 – 2.90  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  5 เมษายน 2564

ภาพรวม :  ในช่วงพระที่ผ่านมา 11-18 / 4 ราคายืนทุกภาค   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศทรงตัว    จากโครงการภาครัฐ(เราชนะ)แต่ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ยังไม่ดีขึ้น    การช่วยเหลือจากภาครัฐ(จ่ายคนละครึ่ง,เราชนะและ มาตรตรา 33) เป็นการกระจายเงินเข้าในระบบที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง     แต่ปัญหา covic-19 ระบาดรอบใหม่รุนแรงและราดเร็ว  ปิดสถานที่ต่างๆและงดกิจกรรมทุกอย่าง มีผลต่อการขายเนื้อสุกรทำให้การบริโภคภายในลดลง  การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน และด่านมุกดาหารภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  2,500 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว    แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัว  พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลง   ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาพระใหม่ 19/4

เหนือ :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่   แต่กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  การส่งออกไปจีนลดลง   ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 56-58 บาท  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

อีสาน :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     จากการส่งออกที่ทรงตัว  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 55-56 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนแข็ง

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   การส่งออกทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  80 บาท น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 50-53 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนแข็ง

ตะวันออก :  ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย    พระใหม่ราคายืนแข็งราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50-53 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกทรงตัวจากพระที่แล้ว แต่พระที่ผ่านมาพ่อค้ามีความต้องการลดลง    คาดว่าพระใหม่ราคายืนแข็ง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50-53 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมลดลง    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลง แนวโน้มพระใหม่ราคายืนแข็งตามเขตตะวันตก   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  76-80 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  42-44 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)