สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 26 เมษายน 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 26 เมษายน  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน

ภาพรวม : ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์เริ่มมีตัว     สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ 30-31 บาท สต็อกสะสมเริ่มมี แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงที่ อยู่ที่   31-32 บาท   ปริมณและน้ำหนัก พอดี  แนวโน้มราคาทรงตัว

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน มีปรับราคาขึ้นแถวอีสานล่าง  ปริมาณพอดีตัว  แนวโน้มราคายืนอีสานบน : ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก   39-40 บาท

อีสานล่าง : ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 39-41 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย  ปริมาณตัวเริ่มมี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมา  อยู่ที่ 28-30 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่ 28-30 บาท  ปริมาณตัวพอดี น้ำหนักปกติ แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก : ราคาอยู่ที่ 27-28 บาท ไก่เกินไซสเริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่านมา ราคาอ่อนเล็กน้อย  สต็อคสะสมเริ่มมี   แนวโน้มราคายืน

ใต้บน 35-36 บาท  ใต้ล่าง 35-37 บาท  

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.50 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.00 – 3.10  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  26  เมษายน 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 19-25 / 4 ราคายืนทุกภาค   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง  จากปัญหา covic-19 ระบาดรอบใหม่รุนแรงและราดเร็ว  ปิดสถานที่ต่างๆ และงดกิจกรรมทุกอย่าง   มีผลต่อการขายเนื้อสุกร  ทำให้การบริโภคภายในลดลง 20-30%การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน และด่านมุกดาหาร   ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  2,400 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้วแนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัว  พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลง   ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาพระใหม่ 26/4

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่   แต่กำลังซื้อในพื้นลดลง  การส่งออกไปจีนลดลงราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 56-58 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     จากการส่งออกลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัวราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 55-56 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนแข็ง

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง การส่งออกทรงตัวราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  80 บาท น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 50-53 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนแข็ง

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย  พระใหม่ราคายืนแข็งราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50-53 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน     ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความความต้องการ   แต่มีสุกรจากภาคใต้และสุกรที่ขายหนีโรคเข้ามาในเขตตะวันตก     ทำให้พ่อค้ามีความต้องการหมูปกติลดลง    คาดว่าพระใหม่ราคายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50-53 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมลดลง    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยวลดลงแนวโน้มพระใหม่ราคายืนตามเขตตะวันตก   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  76-80 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  42-44 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)