สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์วันที่ 3 พฤษภาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 3 พฤษภาคม  2564

ไก่เนื้อ :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืนอ่อน  

ภาพรวม :ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์เริ่มมีตัว ตลาดเริ่มเงียบ เนื่องจากสถานการณ์จากโรคระบาดและตลาดหลายๆพื้นที่ปิด    สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคาอ่อน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   30-31 บาท สต็อกสะสมเริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงที่ อยู่ที่   31-32 บาท   ปริมาณและน้ำหนักพอดี  แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน ปริมาณเริ่มมี  แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก   39-40 บาท อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 39-40 บาท

อีสานล่าง : ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 39-41 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป ราคายืนอ่อน  ปริมาณตัวเริ่มมี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่านมา  อยู่ที่ 28-30 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่ 28-30 บาท  ปริมาณตัวพอดี น้ำหนักปกติ แนวโน้มราคายืนอ่อน

ภาคตะวันตก ราคาอยู่ที่ 27-28 บาท ไก่เกินไซส์เริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

ภาคใต้ :ภาพรวมที่ผ่านราคาอ่อนตัวจากผลกระทบ Covid-19 ตลาดนัดปิดในหลายพื้นที่  สต็อคสะสมเริ่มมี   แนวโน้มราคายืนอ่อน ใต้บน 34-36 บาท ใต้ล่าง 34-37 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.50 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.00 – 3.10  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  4 พฤษภาคม 2564

ภาพรวม :ในช่วงพระที่ผ่านมา 26-3 / 5 ราคายืนอ่อนทุกภาค   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   จากปัญหา covic-19 ระบาดรอบใหม่รุนแรงและรวดเร็ว  ปิดสถานที่ต่างๆและงดกิจกรรมทุกอย่าง   มีผลต่อการขายเนื้อสุกร  ทำให้การบริโภคภายในลดลง 20-30%  การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน และด่านมุกดาหาร   ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  1,600 ตัว/วัน ลดลงจากพระที่แล้ว แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกลดลง    พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลง   ฟาร์มเริ่มมีจำนวนสุกรสะสมในฟาร์มเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณที่ขายออกลดลงมา 2-3พระแล้ว    แนวโน้มฟาร์มปรับราคาขายลง 2-4 บาท เพื่อกระตุ้นการบริโภค

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่   แต่กำลังซื้อในพื้นลดลง  การส่งออกไปจีนทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 50-57 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     จากการส่งออกลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา 80 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 55-56 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับลง 2 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   การส่งออกทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  80 บาท น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับลง 2-4 บาท       

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย    พระใหม่ราคาปรับลง 2-4 บาทราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน     ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความความต้องการ   แต่มีสุกรจากภาคใต้และสุกรที่ขายหนีโรคเข้ามาในเขตตะวันตก     ทำให้พ่อค้ามีความต้องการหมูปกติลดลง    คาดว่าพระใหม่ราคาปรับลง 2-4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 30-35 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวลดลงแนวโน้มพระใหม่ราคายืน    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  76-80 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  40 บาท

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)