สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 10 พฤษภาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 10 พฤษภาคม  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืนอ่อน

ภาพรวม : ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซส์เริ่มมีตัว  เนื่องจากสถานการณ์ จากโรคระบาด และตลาด หลายๆพื้นที่ปิด    สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคาอ่อน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   30-31 บาท สต็อกสะสมเริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

เหนือล่าง :  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงที่ อยู่ที่   31-32 บาท   ปริมาณและน้ำหนักพอดี  แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน ปริมาณเริ่มมี  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก   39-40 บาท

อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 39-40 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคายืนอ่อน  ปริมาณตัวเริ่มมี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่าน  อยู่ที่ 28-30 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อ

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่ 28-30 บาท  ปริมาณตัวพอดี น้ำหนักปกติ แนวโน้มราคายืนอ่อน

ภาคตะวันตก ราคาอยู่ที่ 27-28 บาท ไก่เกินไซสเริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่านราคาอ่อนตัวจากผลกระทบ Covid-19 ตลาดนัดปิดในหลายพื้นที่  สต็อกสะสมเริ่มมี   แนวโน้มราคายืนอ่อนใต้บน 34-36 บาท ใต้ล่าง 34-36 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.70 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.00 – 3.10  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  4 พฤษภาคม 2564

ภาพรวม : นช่วงพระที่ผ่านมา 4-10 / 5 ราคาลงทุกภาค 2-4 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง    จากปัญหาcovic-19 ระบาดรอบใหม่รุนแรงและรวดเร็ว  ปิดสถานที่ต่างๆ และงดกิจกรรมทุกอย่าง   มีผลต่อการขายเนื้อสุกร  ทำให้การบริโภคภายในลดลง20-30%   แล้วยังมีปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมากขึ้นจากการส่งที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และสุกรที่มีปัญหาออกสู่ตลาดมากขึ้น  การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน และด่านมุกดาหาร   ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  1,800 ตัว/วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากพระที่แล้วแนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกลดลง    พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลง   ฟาร์มเริ่มมีจำนวนสุกรสะสมในฟาร์มเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณที่ขายออกลดลง   แนวโน้มฟาร์มปรับราคาขายลง 2-4 บาท เพื่อกระตุ้นการบริโภค

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-3 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่   แต่กำลังซื้อในพื้นลดลง  การส่งออกไปจีนทรงตัวราคาพระที่ผ่านมา  80 บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 40-45 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     จากการส่งออกลดลง กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 76- 80 บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 55-56 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับลง 2-4 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   การส่งออกทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  76-80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 25-30 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับลง 2-4 บาท       

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-4 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย พระใหม่ราคาปรับลง2-4 บาท  ราคาพระที่ผ่านมา 76- 80 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 25-30 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่มากกว่าความต้องการ   แต่มีสุกรจากภาคใต้และสุกรที่ขายหนีโรคเข้ามาในเขตตะวันตก     ทำให้พ่อค้ามีความต้องการหมูปกติลดลง    คาดว่าพระใหม่ราคาปรับลง 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  75-78 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 10-15 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-4 บาท  แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับลง 2-4 บาท    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  74-80 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 15-17 บาท

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)