สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 17 พฤษภาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 17 พฤษภาคม  2564

ไก่เนื้อ :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืนอ่อน 

ภาพรวม :ตลาดสดและตลาดนัดส่วนใหญ่ถูกปิด กำลังการบริโภคลดลงเป็นส่วนมาก ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซด์มีตัว  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืนอ่อน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   30-31 บาท สต็อกสะสมเริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงที่ อยู่ที่   31-32 บาท   ปริมาณและน้ำหนักพอดี  แนวโน้มราคายืนอ่อน

อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืนอ่อน ราคาอ่อนตัวบางพื้นที่  ปริมาณเริ่มมี  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก   38-39 บาท

อีสานล่าง ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก 39-39 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคายืนอ่อน  ปริมาณตัวเริ่มมี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่ 28-29 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่ 28-30 บาท  ปริมาณตัวพอดี น้ำหนักปกติ แนวโน้มราคายืนอ่อน

ภาคตะวันตก ราคาอยู่ที่ 27-28 บาท ไก่เกินไซส์เริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน

ภาคใต้ :ภาพรวมที่ผ่านราคาอ่อนตัว ตลาดปิดในหลายพื้นที่  สต็อกสะสมเริ่มมี   แนวโน้มราคายืนอ่อน ใต้บน 31-33 บาท ใต้ล่าง 32-34 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.90 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.00 – 3.10  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  19 พฤษภาคม 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 11-18 / 5 ราคาลงทุกภาค 2-4 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง    จากปัญหา covic-19 ระบาดรอบใหม่รุนแรงและรวดเร็ว  ปิดสถานที่ ต่างๆ และงดกิจกรรมทุกอย่าง   มีผลต่อการขายเนื้อสุกร  ทำให้การบริโภคภายในลดลง30-40 %   แล้วยังมีปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมากขึ้นจากการส่งที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และสุกรที่มีปัญหาออกสู่ตลาดมากขึ้น   การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน และด่านมุกดาหาร   ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  1,800 ตัว/วัน ทรงตัวจากพระที่แล้ว แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกลดลง    พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลง   ฟาร์มเริ่มมีจำนวนสุกรสะสมในฟาร์มเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณ ที่ขายออกลดลง   แนวโน้มพระใหม่ 19/5 ฟาร์มปรับราคาขายลง 2-4 บาท เพื่อกระตุ้นการบริโภค

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่  แต่กำลังซื้อในพื้นลดลง  การส่งออกไปจีนทรงตัวราคาพระที่ผ่านมา  78-80  บาท น้ำหนัก 102-105 กก.  แม่คัดทิ้ง 35-40 บาท  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 4 บาท

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     จากการส่งออกลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา 72-80  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 40-50 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับลง 4 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   การส่งออกทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  72-74 บาท น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 25-30 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับลง 2-4 บาท       

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-4 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว  มีการส่งออกได้เล็กน้อย  พระใหม่ราคาปรับลง 2-4 บาท ราคาพระที่ผ่านมา 72-75 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 25-30 บาท

ตะวันตก :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่มากกว่าความต้องการ   แต่มีสุกรจากภาคใต้และสุกรที่ขายหนีโรคเข้ามา ในเขตตะวันตก     ทำให้พ่อค้ามีความต้องการหมูปกติลดลง    คาดว่าพระใหม่ราคาปรับลง 4 บาท ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  71-74 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 8-12 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-4 บาท  แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลง จากการท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับลง 2-4 บาท    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  70-78 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 15-17 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)