สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 24 พฤษภาคม 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 24 พฤษภาคม  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน 

ภาพรวม : ตลาดสดและตลาดนัดส่วนใหญ่ยังถูกปิด กำลังการบริโภคลดลงเป็นส่วนมาก ปริมาณไก่ใหญ่และไก่เกินไซส์มีตัว สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้น อยู่ที่   32-33 บาท สต็อกพอดี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงที่ อยู่ที่   31-32 บาท   ปริมณและน้ำหนัก พอดี  แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวบางพื้นที่  ปริมาณเริ่มมี  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   38-39 บาท

อีสานล่าง ราคา 33-34 บาท,ไก่เล็ก 39-39 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคายืน  ปริมาณตัวเริ่มมี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง สัปดาห์ที่ผ่าน  อยู่ที่ 28-29 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคตะวันออก  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย อยู่ที่ 28-29 บาท  ปริมาณตัวพอดี น้ำหนักปกติ แนวโน้มราคายืน

ภาคตะวันตก ราคาอยู่ที่ 27-28 บาท ไก่เกินไซส์เริ่มมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

ภาคใต้ : ภาพรวมที่ผ่านราคาอ่อนตัว ตลาดปิดในหลายพื้นที่  สต็อคสะสมเริ่มมี   แนวโน้มราคายืนอ่อน ใต้บน 28-30 บาท ใต้ล่าง 31-33 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.90 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.00 – 3.10  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  26 พฤษภาคม 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 19-25/ 5 ราคาลงทุกภาค 2-4 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาcovid-19 ระบาดรอบใหม่รุนแรงและรวดเร็ว  ปิดสถานที่ต่าง ๆ และงดกิจกรรมทุกอย่าง   มีผลต่อการขายเนื้อสุกร แต่เริ่มมีเปิดบางตลาดบ้างแล้วยังไม่มีผลทำให้การบริโภคภายในเพิ่มขึ้น ภาพรวมการบริโภคยังลดลง 30-40 %   แล้วยังมีปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมากขึ้นจากการส่งออกที่ลดลงและสุกรที่มีปัญหาออกสู่ตลาดมากขึ้น การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน และด่านมุกดาหาร   ภาพรวมการส่งออกทั้งหมด  4,700 ตัว/วัน เพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว  แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัว    พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลง   ฟาร์มเริ่มมีจำนวนสุกรสะสมในฟาร์มเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณที่ขายออกลดลง   แนวโน้มพระใหม่ 26/5 ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคา    เนื่องจากราคาลงมาต่ำกว่าต้นทุนการผลิตแล้ว

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาดอยู่  แต่กำลังซื้อในพื้นลดลง  การส่งออกไปจีนทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา  66-80  บาท น้ำหนัก 102-105 กก. แม่คัดทิ้ง 30-40 บาท  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน  

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลง 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว     มีการส่งออกเพิ่มขึ้น  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา 66-78  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 25-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนอ่อน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   การส่งออกทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  66-70 บาท น้ำหนัก 105-108กก. แม่คัดทิ้ง 15-20 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ยืนอ่อน       

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-4 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย    พระใหม่ราคายืนอ่อนราคาพระที่ผ่านมา 64-73 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 15-20 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่มากกว่าความต้องการ   ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกพ่อค้ามีความต้องการหมูลดลงตามความต้องการผูบริโภคที่ลดลง คาดว่าพระใหม่ราคายืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  66-70 บาท น้ำหนัก 102-108 กก. แม่คัดทิ้ง 5-10 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2-4 บาท  แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการ ท่องเที่ยวที่ลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  64-70 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 14-15 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)